Prinses Margriettunnel weer gedeeltelijk open

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is vanaf maandag 6 februari weer gedeeltelijk open voor het wegverkeer. Begin december werd de A7 in beide richtingen voor al het verkeer afgesloten nadat een tunnelelement omhoog was gekomen. Inmiddels heeft uitvoerig onderzoek plaatsgevonden en is er besloten om per richting één rijstrook beschikbaar te maken.

In de afgelopen weken hebben deskundigen van Rijkswaterstaat, aannemers onder leiding van VolkerWessels en specialisten van Deltares uitvoerig onderzoek gedaan. Er is onder meer een manier van stabiliseren uitgedacht om zo ruimte te creëren voor het onderzoek naar de oorzaak en het uitvoeren van het definitief herstel van de tunnel. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar de veiligheid voor het wegverkeer. Inmiddels hebben de uitkomsten van beide onderzoeken dit gegarandeerd. Er gaat naar verwachting medio februari per richting één rijstrook open en er geldt op dit traject een maximum snelheid van 50 kilometer. Ook geldt er een breedtebeperking van drie meter.

Voorbereidingen

Na de afsluiting in december vorig jaar werd de tunnel voorzien van 10.000 zandzakken. Deze zakken moesten ervoor zorgen dat de tunnelelementen op zijn plek bleven liggen om zo verdere schade te voorkomen. Uit monitoring is gebleken dat het omhoog gekomen tunnelelement nagenoeg weer in zijn oorspronkelijke positie is terug gezakt. Om het wegverkeer mogelijk te maken worden de zandzakken weggehaald. Echter, er blijven maatregelen nodig om de tunnelelementen te stabiliseren. Daarom worden er stalen rijplaten en betonblokken aangebracht in de middenberm en aan de zijkanten van de tunnel. Naast ruimte voor het wegverkeer ontstaat er zo ook ruimte om onderzoek te blijven doen naar de oorzaak en om uiteindelijk definitief herstel uit te voeren.

Omleidingsroutes

Om het verkeer zo veel mogelijk te spreiden blijven de omleidingsroutes via de A31, A32, N359 en N354 bestaan. De verwachting is dat door de gedeeltelijke openstelling van de A7 het verkeer met name op de lokale wegen in regio Friesland zal verminderen. Alleen breedte transporten moeten nog gebruik maken van deze omleidingsroutes.

TLN en diverse leden, waaronder de voorzitter van regiobestuur Noord, hebben veel aandacht besteed in de media om deze doorgang te realiseren en we zijn blij met deze ontwikkelingen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.