Probleem inklimmers Zevenbergschen Hoek lijkt opgelost

Het probleem met inklimmers lijkt in Zevenbergschen Hoek opgelost. In verhouding worden er nog maar heel weinig meldingen gedaan. Een resultaat van goede samenwerking tussen instanties. Maar: alertheid blijft noodzakelijk.

​Dat meldde BN/De Stem vorige week. Een politiewoordvoerder verklaart dat het inklimmersprobleem geen issue meer is. “Het hele jaar waren er hooguit drie.” Reden voor de drastische afname? Daarvoor verwijst de gemeente Moerdijk naar het ontmoedigingsbeleid, te danken aan de continue controles en goede samenwerking tussen gemeente, de afdeling Vreemdelingenpolitie/Identificatie en Mensenhandel (AVIM), de landelijke politie-eenheid en Koninklijke Marechaussee.

Twee praktische maatr​​​​egelen

Volgens de instanties werkten twee praktische maatregelen in het bijzonder: het snoeien van bosjes op gemeentelijke grond en de afspraak met de pachter van de grond dat er dit jaar geen maïs op het perceel staat. Vluchtelingen kunnen zich daar dan niet meer goed verbergen.

Problemen meer landinw​aarts

TLN is blij met de genomen maatregelen op deze locatie, zoals het snoeien van struiken. Helaas verplaatst het probleem zich wel steeds meer landinwaarts en hebben we daar te maken met een toename. Alertheid op inklimmers blijft dus noodzakelijk bij transportondernemers en chauffeurs.​

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid