Problemen rond lange doorlooptijden bij RDW nog niet voorbij

De RDW heeft nog steeds te maken met langere doorlooptijden voor typegoedkeuringen en de keuringsstations. De problemen hebben de grootste aandacht en er wordt hard gewerkt om de wachttijden terug te dringen. Het kan echter nog enige tijd duren voordat de situatie weer helemaal normaal is.

Geen alternatief

De lange doorlooptijden bij de RDW zorgen al sinds de coronacrisis voor de nodige problemen binnen de transportsector. Nieuwe voertuigen die klaar staan om afgeleverd te worden, moeten soms weken of maanden wachten voordat ze gekeurd kunnen worden. Die (individuele) typegoedkeuring is nodig om een Nederlands kenteken te kunnen krijgen. Een alternatief is er niet. De RDW is de enige instantie die deze keuring mag uitvoeren.

Ook eigenaren van bestaande voertuigen ondervinden problemen met de doorlooptijden. Zij moeten soms lang wachten op een afspraak bij RDW keuringsstations voor de verplichte APK-keuring. Dat kan voor ongewenste stilstand zorgen als de APK-vervaldatum is overschreden. De voertuigen mogen pas weer in gebruik worden genomen, nadat de keuring is uitgevoerd.

ADR en koelvervoer

De problemen rond de wachttijden treffen de hele sector. De grootste pijn zit vooral bij bedrijven in het ADR en koelvervoer. De toelatingskeuring van deze voertuigen (vooral ADR) vraagt specifieke kennis en door onderbezetting zijn de wachttijden nog steeds hoog. Het gaat hierbij ook vaak om kostbare voertuigen (2 – 3 ton per stuk) waardoor stilstand veel geld kost. Bij sommige bedrijven heeft dat er toe geleid dat zij de trailers op Duits kenteken hebben laten zetten. Zodat deze in ieder geval gebruikt kunnen worden. Bijkomend probleem voor bedrijven in het ADR-vervoer is dat zij voor de jaarlijkse APK-keuring ook op de RDW zijn aangewezen. Dat is wettelijk bepaald.

Combinatie van factoren

De oorzaak van de lange doorlooptijden ligt in een combinatie van factoren. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim door corona en griep, grote concurrentie op de arbeidsmarkt waardoor mensen vertrekken, nieuwe EU-keuringsvoorschriften, de implementatie van een nieuwe planningssysteem en een sterke toename van het aantal keuringen. De RDW werkt er hard aan om de wachttijden terug te dringen. Er worden nieuwe medewerkers aangetrokken en opgeleid, er wordt gewerkt op zaterdag en in de avonduren en de specialisten worden zo efficiënt mogelijk ingezet tussen de keuringsstations. De RDW stelt vast dat de wachttijden langzaam teruglopen, maar dat het nog even zal duren voordat de problemen helemaal voorbij zijn.

Schrijnende gevallen

TLN heeft kort geleden met de RDW directie om de tafel gezeten om de problemen te bespreken en te kijken welke oplossingen er verder nog mogelijk zijn. Een belangrijk advies aan bedrijven voor APK (ADR) keuringen is om zo tijdig mogelijk afspraken voor keuringen in te plannen. Voor schrijnende gevallen is er afgesproken te proberen met de RDW tot een passende oplossing te komen. Leden van TLN kunnen hiervoor met TLN contact opnemen. In nummer 3 van het TLN magazine ‘HUB’ zal een interview plaatsvinden met Maarten Balk, directeur VRT bij de RDW.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.