Proef met Super EcoCombi van start

Met de opdrachtverlening aan de RDW voor een uitgebreid testtraject is de beoogde pilot met de Super EcoCombi (SEC) nu echt van start gegaan. De eerste test op de openbare weg staat voor medio 2020 gepland. Bij een positief verloop volgt in 2021 een kleinschalige pilottest met een viertal SEC’s.

De SEC is een nieuw voertuigconcept dat bestaat uit een trekker met twee standaard 13,60 meter trailers die met een dolly verbonden zijn. De totale lengte van een SEC bedraagt 32 meter. Met een SEC kunnen belangrijke voordelen op het gebied van CO2-reductie en efficiencyverbetering worden gerealiseerd.

In Finland is de SEC inmiddels officieel op de weg toegestaan. In Zweden, Noorwegen en Spanje wordt het nieuwe concept op dit moment getest. Een SEC-pilot in eigen land moet uitwijzen wat de haalbaarheidskansen van de SEC in Nederland zijn. De eerste fase van het project betreft een uitgebreid testtraject bij de RDW. De opdracht hiervoor is inmiddels verstrekt.

CO2-besparing

In het kader van de Klimaatafspraken moet de transportsector maatregelen nemen om te komen tot een significante CO2-reductie. De SEC is een relatief makkelijke oplossing om snel tot resultaat te komen. Deze oplossing is nu al beschikbaar, omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaand materieel. Eén SEC kan dezelfde hoeveelheid lading vervoeren als twee reguliere combinaties; dat betekent een besparing tot maximaal 27 procent CO2. Door het gebruik van de SEC is er ook minder ruimte op de weg nodig. En de SEC zorgt voor een afname van het chauffeurstekort.

Projectgroep

Vanuit de transportsector is de vraag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) neergelegd om in Nederland een pilot met de SEC te mogen starten. Dit met als doel om meer inzage te krijgen in de inzetmogelijkheden van deze combinatie in Nederland. Onder leiding van IenW is een projectgroep gevormd die dit proces begeleidt. Naast TLN en een aantal vervoerders/verladers zijn hierin ook organisaties als TNO, de RDW en RWS vertegenwoordigd.

Aanvulling

De SEC geldt niet als vervanger maar als aanvulling op de LZV. Met zijn lengte van 32 meter, ongeveer 7 meter langer dan de LZV, en het hogere gewicht van maximaal 72 ton is de SEC specifiek bedoeld voor inzet op belangrijke goederencorridors op het hoofdwegennet. Het laden en lossen zal gebeuren vanaf hubs die dicht langs deze corridors zijn gelegen.

Met het oog op een mogelijke proef is er uiteraard veel aandacht voor de verkeersveiligheid. Voordat de SEC in Nederland de weg op mag, zal er daarom eerst een uitgebreid testtraject op besloten RDW-terrein plaatsvinden. Tegelijkertijd zal de SWOV onderzoek doen naar en advies geven over de verkeersveiligheid.

Bij een positief resultaat zal er in de loop van volgend jaar een eerste SEC-prototype op een aangewezen traject tussen de Maasvlakte en Venlo getest worden. Als dat goed verloopt, volgt er begin 2021 op vier trajecten een kleinschalige proef met maximaal vier SEC’s. Deze proef zal 12 maanden duren. Tijdens de proef wordt in kaart gebracht wat de precieze impact van de SEC is op de infrastructuur en het verkeer in Nederland. Hierna zal de minister een besluit nemen of de SEC kan worden toegelaten op vastgestelde trajecten in Nederland.

TLN ziet de SEC als een kansrijke ontwikkeling met veel voordelen voor milieu en logistiek. De pilot geldt als een belangrijke mogelijkheid om de SEC op de weg te testen en zo te onderzoeken wat de haalbaarheidskansen zijn voor een mogelijke toepassing van deze vrachtautocombinaties in Nederland.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris