Provincie Flevoland: renovatie van bruggen en sluizen

Het is duidelijk dat de modernisering van bruggen en sluizen in de provincie Flevoland niet langer op zich kan laten wachten. De jongste provincie van Nederland kan immers alleen bestaan met een goed functionerend systeem van bruggen en sluizen.

​De provincie gaat daarom de komende jaren aan de slag met het programma ‘Groot onderhoud bruggen en sluizen’ en trekt hier circa 48 miljoen euro voor uit. In dit programma komen de huidige inzichten over techniek en veiligheid samen met de eisen die de samenleving stelt aan een moderne infrastructuur.

Onmisbare schakels

Het gaat onder meer om het renoveren of vervangen van sluisdeuren, brugvallen, steigers en aandrijvingen, maar ook om het vernieuwen van de elektrotechnische installaties. De dertien bruggen en elf sluizen worden in één programma gemoderniseerd om weer jarenlang mee te kunnen als onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland.

Bereikbaar blijven

Grote uitdaging is dat de provincie tijdens de renovatiewerkzaamheden, zowel via de weg als over het water, bereikbaar blijft. Omleidingsroutes, soms erg lang, zijn echter niet te voorkomen. De renovatie gaat gepaard met het soms wekenlang stremmen van een brug of sluis. Om hier de goede keuzes in te maken, is er gedurende het hele programma veel afstemming nodig met belanghebbenden.

Gesprekspartners

En dan gaat het natuurlijk om de inwoners van de provincie, maar zeker ook om de betreffende bedrijven. Belangenbehartigende partijen van transport- en logistiekbedrijven, zoals TLN, de beroepsvaart, de agrarische bedrijven, maar ook de nood- en hulpdiensten zijn daarom gesprekspartners van de provincie en de aannemer die het programma gaat uitvoeren.

Van betekenis

TLN is blij met de aanpak van de kunstwerken in de provincie Flevoland. Ook is het verheugd over het belang dat de provincie Flevoland hecht aan de bereikbaarheid van de provincie tijdens de werkzaamheden. TLN vindt dat dat de doorstroming van het vrachtverkeer op alternatieve routes goed geregeld moet zijn tijdens de werkzaamheden. Een zorgvuldige planning is immers van betekenis voor de gehele Nederlandse economie.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid