Provincies stemmen in met bredere Rijnbrug

De Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht zijn akkoord gegaan met het voorstel voor een bredere Rijnbrug bij Rhenen. De vernieuwde Rijnbrug krijgt 2×2 rijstroken en moet in 2025 klaar zijn.

​TLN is verheugd dat beide provincies ingestemd hebben met het voorstel. Tijdens de spits loopt het verkeer op en rond de Rijnbrug volledig vast, met gevolgen voor de doorstroming en leefbaarheid van Rhenen en Kesteren. Met dit besluit wordt de leefbaarheid en doorstroming verbeterd.

202​5 aan de late kant

De geplande openstelling in 2025 is volgens TLN aan de late kant. TLN hoopt dat het project eerder kan worden afgerond. Dennis Straat, gedeputeerde van Utrecht, is bereid om te kijken of het sneller kan. Tegelijkertijd geeft Straat aan dat er nog veel moet gebeuren, zoals de afronding van diverse onderzoeken.

Verkeershinder aanpakken op​​ korte termijn

Om de doorstroming op korte termijn te verbeteren gaan Utrecht en Gelderland, samen met Rhenen, Veenendaal en Wageningen ook in gesprek met grote werkgevers in de regio. Doel is om de verkeersoverlast in en rond Rhenen zo snel mogelijk te verminderen, in afwachting op de grootschalige infrastructurele aanpak. TLN vindt dit positief, de verkeershinder neemt de komende jaren verder toe. Als de werkgeversaanpak succesvol verloopt, kan dit de drukte op korte termijn verminderen.

Belangrijk voor de logis​ti​​eke sector

Gedeputeerde Conny Bieze van Gelderland: “Gelderland is de ‘bruggen’-provincie. Zeker voor de logistieke sector is het belangrijk dat zij vlot en veilig de bruggen kan passeren zodat dit geen barrières zijn. Dat is goed voor de economie. Minder in de file staan draagt ook bij aan de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied. Ik ben heel tevreden met ons resultaat en dan nu aan de slag met de uitvoering!”

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid