RDW komt alsnog met een overgangsregeling voor de smart tachograaf

Vanaf 21 augustus 2023 moeten alle nieuw te registreren tachograaf plichtige voertuigen boven de 3.500 kg voorzien zijn van de nieuwe smart tacho 2. De leveringsproblemen van de tweede generatie smart tachograaf, in combinatie met de lange opbouwtijd van sommige tachograaf plichtige voertuigen, geven de transportsector al langer veel zorgen. De RDW komt nu alsnog met maatregelen om de overgang soepel te laten verlopen.

Voor de nieuwe regelgeving is de DET (Datum Eerste Toelating) van het voertuig bepalend. Als die datum voor 21 augustus 2023 ligt mag er nog een smart tacho 1 worden ingebouwd, alle voertuigen van na die datum moeten een smart tacho 2 hebben. De verwachting is dat er voor 21 augustus veel bedrijfswagens worden aangeboden voor een keuring en er grote drukte ontstaat bij RDW-erkenninghouders om een nieuwe tachograaf in te bouwen. Dit betekent dat veel nieuwe vrachtauto’s waarschijnlijk stil komen te staan in afwachting van levering van een smart tacho 2. Dat is ongewenste situatie.

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en op aandringen van de transportsector komt de RDW met twee maatregelen om dit proces beter te laten verlopen. De maatregelen betreffen het bepalen van de DET en de mogelijkheid om de keuring langer vooruit te plannen.

Datum Eerste Toelating

De eerste maatregel houdt in dat de RDW bereid is tot 31 december 2023 onder toepassing van artikel 7, van Bijlage II van de Regeling voertuigen, de datum eerste toelating te bepalen. Hiermee krijgen deze voertuigen, anders dan nu, direct een DET toegekend (met datum voor 21 augustus), waarna ze in de bedrijfsvoorraad kunnen worden opgenomen of tenaamgesteld worden. Op het aanvraagformulier kan worden aangegeven op welke basis de DET afwijkend kan worden vastgesteld. Dat kan op basis van het voertuigidentificatienummer (artikel 7 lid 1,2 en 3) of aan de hand van een fabrieksverklaring voorzien van een productiedatum of de productiedatum op het CVO (artikel 7 lid 4).

Langer vooruit plannen

Als tweede maatregel verbreedt de RDW vanaf half augustus de planningshorizon tot 31 december 2023. Voor de klant is het dan mogelijk een afspraak te maken op langere termijn voor deze voertuiggroep. Belangrijk is om de aanvraag vóór 21 augustus 2023 in te dienen. In dat geval kan het voertuig een DET van voor 21 augustus krijgen en dus nog met een smart tachograaf type 1 worden uitgerust.

De Datum Eerste Toelating wordt normaal gesproken bepaald bij de tenaamstelling van het voertuig. Voertuigen die via de zogenaamde Versnelde Regeling een kenteken hebben gekregen en die men nog met een smart tacho 1 wil uitrusten, moeten vóór 21 augustus 2023 zijn tenaamgesteld. Bij de Versnelde Regeling gaat het om voertuigen die zonder aparte toelatingskeuring van de fabrikant naar de klant gaan, bijv. trekkers. Als de tenaamstelling na 21 augustus gebeurt, is alsnog een smart tachograaf 2 verplicht.

TLN adviseert bedrijven die nog een voertuig in de keten hebben, zo snel mogelijk contact op te nemen met de dealer en af te stemmen dat het bestelde voertuig nog mee kan in de planning voor de overgangsregeling.

Internationaal transport

De maatregelen maken het mogelijk om voertuigen nog met een smart tacho 1 uit te rusten. Let op: uiteindelijk moeten alle vrachtauto’s in het internationale transport worden uitgerust met een smart tacho 2. Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2025 voor alle vrachtauto’s met een digitale en analoge tachograaf en vanaf 19 augustus 2025 voor alle voertuigen met een smart tacho 1.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.