Reactie Douane problemen IT-systemen

Transport en Logistiek Nederland (TLN), Fenex en evofenedex hebben begin maart aan de bel getrokken bij de ambtelijke top van de Douane, vanwege de langdurige en regelmatige verstoringen in de douanesystemen. In een reactie laat de Douane weten de zorgen van het bedrijfsleven te begrijpen.

De overheidsorganisatie geeft aan dat met man en macht is gewerkt aan herstel. De systemen werken inmiddels weer. Toch geeft de Douane aan geconfronteerd te worden met de enorme complexiteit van het IT-landschap en de indruk is dan ook dat de situatie daarmee voor de langere termijn nog niet wezenlijk is veranderd. Naar de grondoorzaken van de problemen wordt op dit moment dan ook onderzoek verricht, zodat deze kunnen worden aangepakt. De Douane heeft de staatssecretaris over een en ander ingelicht, waarbij ook de gevolgen voor het bedrijfsleven nadrukkelijk zijn aangekaart.

In het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) wordt binnenkort gesproken hoe een werkbare noodprocedure kan worden ingericht zodat het bedrijfsleven zo min mogelijk hinder ondervindt van haperingen in de systemen. Tenslotte wordt er – na opmerkingen van TLN, Fenex en evofenedex terzake – aan de kant van de Douane nagedacht wat er op het gebied van communicatie richting het bedrijfsleven verbeterd kan worden.

Meer weten?

Contact de expert

Antoinette Vels

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.