Reactie TLN op onderzoek ‘Doorbraak verzocht’

TLN staat voor een veilige transportsector. Criminaliteit vormt een bedreiging voor logistieke ondernemers en hun medewerkers en verstoort de balans van een gelijk speelveld. Daarom moeten we criminaliteit in de sector actief bestrijden. Om dat te kunnen doen is het belangrijk om te weten hoe criminelen zich inmengen in de sector, op welke plekken de sector kwetsbaar is en het belangrijkste: hoe we in samenwerking met anderen crimineel misbruik tegen kunnen gaan.

Om antwoord te krijgen op die vragen heeft TLN een bureau gevraagd om onderzoek te doen naar criminaliteit in de sector. De resultaten van dat onderzoek zijn woensdag 27 januari gepubliceerd door de onderzoekers. Helaas laat het onderzoek een aantal belangrijke vragen onbeantwoord en TLN meent dat aanvullend onderzoek nodig is om zowel transportbedrijven en logistiek dienstverleners als stakeholders concrete handvatten te bieden voor maatregelen.

Zo worden er bepaalde relaties gelegd tussen zaken die van invloed zouden zijn op criminele activiteiten, zonder daarbij duidelijkheid te geven over de omvang waarin dit zich zou voordoen. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Ook constateert het bureau dat de pakkans laag is en er al jaren sprake is van een structureel handhavingstekort om criminaliteit tegen te gaan. Het opschalen van de handhavingscapaciteit maakt echter onvoldoende deel uit van de aanbevelingen van het onderzoek. Een gemiste kans, vindt TLN: een effectieve aanpak van criminaliteit is altijd een samenspel van voorkomen én bestrijden.

TLN is teleurgesteld dat een aantal cruciale vragen onbeantwoord blijft en merkt daarbij ook op dat voor de uitvoering van een aantal aanbevelingen de juiste handvatten missen. De uitwerking van bepaalde adviezen die het adviesbureau aanreikt, kost bovendien veel tijd en vergt de medewerking van veel verschillende partijen. TLN wil juist graag op de kortst mogelijke termijn concrete en haalbare stappen zetten in de aanpak van crimineel misbruik.

Het volledige onderzoek over criminaliteit lees je hier.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid