Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland is de PFAS-norm aanzienlijk verruimd. Grond die voldoet aan de ondergrens mag vrij worden verplaatst. De provincie biedt hiermee duidelijkheid en meer ruimte voor grondprojecten, zonder extra risico’s voor mens en milieu.

​De provincie heeft op honderd plekken in Noord-Holland vastgesteld hoeveel PFAS in de grond zit. Daaruit blijkt dat overal in Noord-Holland tot 1,5 µg/kg PFAS in de grond zit. Grond tot die waarde mag binnen de provincie Noord-Holland gewoon worden verplaatst.

De provincie stelt ook een bovengrens vast voor PFAS. Wanneer meer PFAS wordt aangetroffen in de grond, moet onderzoek worden gedaan naar saneringsmaatregelen. Deze bovengrens is verhoogd in vergelijking tot de grens die de provincie in 2017 heeft vastgesteld.

Duidelijkheid

Adnan Tekin (gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu): ‘Dit is goed nieuws voor iedereen die met grondprojecten bezig is. Het schept duidelijkheid en biedt gemeenten realistische kaders waarbinnen hergebruik van grond kan plaatsvinden.’

Overleg

De provincie doet een oproep aan gemeenten om op basis van de achtergrondwaarden hun bodemkwaliteitskaarten vast te stellen. De provincie overlegt met Noord-Hollandse gemeenten en het Noord-Hollandse bedrijfsleven om te inventariseren waar knelpunten zitten en wat er nodig is om deze op te lossen. Zodat overal in Noord-Holland de bouwprojecten weer van start kunnen. Leden van TLN zitten hierbij aan tafel. TLN zelf is ook gevraagd aan te sluiten, hetgeen wij uiteraard zullen doen.

Voorbeeld volgen

TLN vindt het positief dat de provincie Noord-Holland nu concrete actie onderneemt op het PFAS-dossier. TLN hoopt dat andere provincies snel dit voorbeeld volgen, want het water staat vele leden van TLN inmiddels of op zeer korte termijn aan de lippen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs