Rijk zet A50 Nijmegen-Eindhoven op de agenda

De A50 Nijmegen – Eindhoven is door het Rijk opgenomen in het MIRT-projectenboek. Dit staat in de Prinsjesdagstukken. TLN en evofenedex zijn blij met de erkenning en willen dat het Rijk nu ook geld beschikbaar stelt voor de aanpak van dit knelpunt.

​​Bedrijvenvereniging evofenedex en TLN vragen al enkele jaren aandacht voor de fileproblemen op het traject. Met name bij de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven is het achteraan aansluiten in files. Dat de weg nu opgenomen is in het MIRT-projectenboek bij de begroting is een eerste stap naar een financiële bijdrage van het Rijk.

De A50 is een belangrijke corridor voor vrachtverkeer op de oostflank van Nederland en koppelt meerdere achterlandverbindingen en economische centra in de regio. Dat wordt onderschreven door het vele vrachtverkeer op de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Zo’n 19 procent van het totale verkeer is vrachtverkeer. Uit recente analyses blijkt dat het grote aandeel vrachtverkeer verder zal stijgen. Enerzijds door logistieke ontwikkelingen. Anderzijds door de snelle en zekere bevolkingsgroei in deze regio​. Een structurele oplossing is volgens TLN en evofenedex daarom onontbeerlijk.

De A50 scoort als ​nummer 11 hoog op de file top50, en is ook voor vrachtverkeer de laatste jaren één van de drukste snelwegen geworden. Dat er nu gekozen wordt voor het opnemen van de totale corridor van Nijmegen naar Eindhoven geeft ruimte voor een getrapte aanpak van zowel de hardnekkige files rond de knooppunten alsook op het deel A50 bij Veghel.​

Momenteel loopt er een MIRT-onderzoek dat het Rijk samen uitvoert met de provincies Gelderland en Noord-Brabant. In november bespreken de minister en provincies de oplossingsrichtingen. TLN en evofenedex ​​roepen nu alvast op om voldoende geld vrij te maken dat het traject de volgende fase in kan.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid