Rijkswaterstaat op bezoek bij De Waard Transport

Op vrijdag 24 mei heeft Rijkswaterstaat een bedrijfsbezoek gebracht aan De Waard Transport in Noord-Scharwoude. In verband met de grootschalige onderhoudsopgave, de situatie rondom de A7 Purmerend en de bereikbaarheid van en in de provincie Noord-Holland, hadden Transport en Logistiek Nederland en evofenedex de directie van Rijkswaterstaat (regio Noord-Holland) hiervoor uitgenodigd.

Directeur Cees de Waard van de Waard Transport gaf aan Dennis Blom (het afdelingshoofd Netwerk Droog bij Rijkswaterstaat), Yvonne de Boer (programmacoördinator logistiek bij RWS) en Harold Hansen (omgevingsmanager bij RWS) een presentatie over het familiebedrijf. Ook deelde De Waard zijn ervaringen met intermodaal transport en vertelde hij over logistieke efficiëntie en het belang van goede verbindingen. Samen met de ondernemersorganisaties werd er gesproken over de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven.

TLN en evofenedex proberen regelmatig samen te komen met de regionale afdelingen van Rijkswaterstaat. Op deze manier hopen beide organisaties tijdig geïnformeerd te worden over aankomende werkzaamheden of oponthoud. Wessel Deelstra (public affairs adviseur bij TLN): ‘In een tijd met veel onderhoud, omleidingsroutes en beperkingen voor vrachtverkeer, is het belangrijk om goed met elkaar in gesprek te blijven. Rijkswaterstaat en de branches zetten zich in voor een goede bereikbaarheid en kunnen hierbij ook goed samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie richting de weggebruiker. In dit geval deden we dat ook nog eens in een inspirerende ‘keuken’ van een transportondernemer, dat maakt het direct tastbaarder.’

Directeur Cees de Waard: ‘Het is belangrijk om in deze tijd nog voordat de daadwerkelijke werkzaamheden aan het wegennet beginnen met Rijkswaterstaat om tafel te zitten. In dit overleg hebben we de al bestaande goede banden nog eens aangehaald. TLN staat voor goede mobiliteit voor allen, niet alleen voor de logistiek. Onze visie is breed en het is goed om dit met Rijkswaterstaat te delen. Door zo’n bedrijfsbezoek weet je elkaar makkelijk te vinden en kan je elkaar helpen met kennis en praktijkervaring.’

Meer weten?

Contact de expert

Team Public Affairs

Adviseurs