Rijverbod LZV bij code oranje of rood

Er komen nieuwe voorschriften voor het rijden met LZV’s bij gladheid en/of mist. Vanaf 1 januari 2019 geldt er voor deze omstandigheden een rijverbod bij weercodes oranje en rood.

Voor het rijden met LZV’s bij buitengewone weersomstandigheden zijn regels van toepassing. In de beleidsregel LZV is vastgelegd dat de ontheffing niet gebruikt mag worden bij gladheid van het wegdek en bij weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 200 meter. In de praktijk geeft dit nog wel eens problemen, omdat niet altijd even duidelijk is of er wel of niet van deze omstandigheden sprake is.

Koppelen

Om daar wat aan te doen, is er vanuit het landelijke ontheffingenoverleg (OCOV) voor gekozen het rijverbod te koppelen aan de bekende weercodes oranje en rood. Deze worden door het KNMI aangekondigd voor Nederland of delen van Nederland voor een bepaald tijdvak. De informatie wordt via de media gecommuniceerd en is voor iedereen toegankelijk. De beleidsregel LZV wordt hierop aangepast.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris