Rotterdam richting uitstootvrije stadsdistributie in 2025

De gemeente Rotterdam presenteerde onlangs het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek met daarin de stappen om de binnenstad van Rotterdam te ontwikkelen tot zero emission zone in 2025. TLN is blij met de duidelijkheid die de gemeente hiermee schept.

​In 2025 is het de bedoeling dat alle bevoorrading alleen nog maar door uitstootvrije voertuigen wordt gedaan. Samen met het bedrijfsleven werkt de gemeente Rotterdam vanuit de Green Deal 010 Zero Emissie Stadslogistiek (GD010ZES) aan het verminderen van het aantal ritten in de stad en het verschonen van de vrachtvoertuigen die de stad in moeten. Zo verbeteren de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de binnenstad. De samenwerking zorgt ervoor dat er een versnelling is ontstaan in de overgang naar emissievrije stadslogistiek.

‘Benodigde duidelijkheid’

De GD010ZES heeft inzicht gegeven in de kansen en uitdagingen voor volledig uitstootvrije stadslogistiek. TLN roept gemeenten nu op om te komen tot een concreet kader en beleid, waaronder de geografische afbakening en toegangseisen van een zero emission zone voor stadslogistiek. ‘Gemeenten moeten zo snel mogelijk het gebied communiceren wat vanaf 2025 geldt als zero emissie zone voor stadslogistiek’, zegt TLN-directeur Jan Boeve. Dan weten transportondernemers waar ze aan toe zijn en kunnen ze hun businessmodel daarop voorbereiden. De gemeente Rotterdam geeft aan nu concrete stappen te gaan zetten, nu de andere gemeenten nog.’

Green Deal

De gemeente Rotterdam wil in 2020 met de ondertekenaars van de GD010ZES (Breytner, DHL, Getru bedrijven, Post-Kogeko Logistics, Renewi, Roadrunner Koeriersdiensten, Transport Service Schelluinen en TNO), belangenorganisaties (waaronder TLN, evofenedex, VNO-NCW), leveranciers, verladers, transporteurs, ontvangers en bewoners komen tot een aanvullende Green Deal. Deze moet invulling geven aan de ZE-zone in 2025 en gezamenlijke afspraken vastleggen. Daarnaast geeft het convenant inzicht in de aanpak per deelsector (bouw, retail, vers, afval, facilitair en pakket), waarbij er voor iedere ondernemer die het raakt een emissievrij alternatief beschikbaar komt.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie