Rotterdam schrapt ontheffing milieuzone Maasvlakte

De gemeente Rotterdam minimaliseert de mogelijkheid om met een Euro 5/EEV-vrachtauto of ouder de milieuzone op de Maasvlakte te rijden, door een belangrijke ontheffing te schrappen in 2020.

​​Vanaf begin 2020 verleent de gemeente geen ontheffingen ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’ meer. Deze regeling was bedoeld om bedrijven tijd te geven om te investeren in nieuw materieel. Het stadsbestuur vindt nu dat bedrijven voldoende tijd hebben gehad om te investeren in Euro 6-vrachtauto’s. Inmiddels voldoet 90 procent van de vrachtauto’s op de Maasvlakte aan de Euro 6-norm.

Andere ontheffingen blijven

Sinds 2014 is de ‘Euro 6-zone’ Maasvlakte van kracht en zijn er verschillende ontheffingsmogelijkheden. Er zijn dagontheffingen en (landelijke) ontheffingen voor een beperkt aantal ‘bijzondere voertuigen’. Daarnaast zijn er langlopende ontheffingen mogelijk voor onvoorziene omstandigheden (‘hardheidsclausule’). Deze ontheffingen blijven gewoon bestaan. Wel verruimt de gemeente Rotterdam de maximale ontheffingsduur van de ontheffingen ‘hardheidsclausule’ van nu maximaal 26 weken naar maximaal 52 weken. Die ontheffingen zijn daarmee net zo lang geldig als die van de Milieuzone Rotterdam en het vrachtautoverbod ‘s-Gravendijkwal.​

Vanaf 1 januari 2020 is het zonder een ontheffing niet meer mogelijk om met een Euro 5/EEV-vrachtauto of ouder op de Maasvlakte te rijden. Dat volgt rechtstreeks uit het verkeersbesluit Euro VI Maasvlakte uit 2012. Volgens het verkeersbesluit moeten vrachtwagens met een datum eerste toelating (DET) vanaf 1 januari 2013 een Euro 6 zijn. Voertuigen met een DET van vóór die datum mogen niet ouder zijn dan zeven jaar. Momenteel kunnen er dus nog wel Euro 5/EEV de Maasvlakte op, maar die voertuigen zijn op 1 januari 2020 ouder dan zeven jaar. Dus mogen ze er dan niet meer op.

Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs