‘Samenwerking tussen Douane en bedrijfsleven uniek’

Onlangs organiseerde het Overleg Douane-Bedrijfsleven (ODB) een landelijke bijeenkomst, om nut en noodzaak van samenwerking tussen de Douane en het Nederlandse bedrijfsleven te onderstrepen.

Dagvoorzitter Arthur van Dijk (TLN) heette een goed gevulde zaal met vertegenwoordigers van de Douane, bedrijven en koepelorganisaties als Deltalinqs, ACN, VNC, VRTO, VNO-NCW, MKB Nederland, evofenedex en TLN/FENEX welkom.

Unieke samenwerking

Aly van Berckel, algemeen directeur van de Douane, nam daarna het woord: ‘De nauwe samenwerking die wij in Nederland kennen binnen het ODB mag gerust uniek worden genoemd. Nergens anders in de wereld zoeken overheid en ondernemers zo eensgezind naar oplossingen voor vraagstukken rond logistieke processen en procedures bij de in- en export en het toezicht daarop. Een enorme meerwaarde voor de concurrentiepositie van bijvoorbeeld de Nederlandse mainports.’

Grote steun

Van Berckel sprak grote waardering uit voor de eind vorig jaar verstuurde brief aan Wiebes. Hierin namen koepels als TLN/FENEX en evofenedex het samen met de mainports Schiphol en Rotterdam op voor de Douane. ‘Dat was een grote steun in moeilijke tijden. Het maakte nogmaals duidelijk dat politiek en maatschappij het belang van de Douane moeten inzien.’ De NVWA gaf daarbij aan graag stappen te zetten richting meer samenwerking met het bedrijfsleven.

Onder druk

Hoofd Handelspolitiek Nanja Piek van het ministerie van Buitenlandse Zaken ging in op de handelsakkoorden, waarna Frank Heijmann, hoofd handelsrelaties bij de Douane, het thema veiligheid besprak. ‘Wij balanceren continu tussen handelsfacilitatie en toezicht. Risico’s moeten worden uitgesloten, maar de ‘good guys’ mogen hier niet onder lijden.’

Geslaagd voorbeeld

De middag werd afgesloten met een plenaire discussie, gevolgd door een casepresentatie van FloraHolland. ‘Een geslaagd voorbeeld van samenwerking om de leveringsketen zo betrouwbaar mogelijk te maken, door verbeteringen aan te brengen in zowel de logistiek als het toezicht’, aldus Edwin Wenink, manager supply chain bij FloraHolland.