Schone lucht akkoord draait om uitvoering

In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak tekende minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) met 36 gemeenten en negen provincies. “Een akkoord levert geen schone lucht. Het gaat om de uitvoering”, aldus TLN.

Het Schone Lucht Akkoord gaat om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen, verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Rijk trekt voor het Schone Lucht Akkoord 50 miljoen euro uit. Gemeenten en provincies stellen afzonderlijk aanvullende uitvoeringsplannen op met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

Eind aan vieze diesels

Het Schone Lucht Akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid zoals het Klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen, zoals de roetfiltertest die per 2021 onderdeel uitmaakt van de APK voor diverse categorieën dieselauto’s. Een andere maatregel betreft het schoner maken van mobiele bouwmachines, zoals aggregaten. Deze vaak verouderde machines draaien nu doorgaans op diesel en zijn verantwoordelijk voor zo’n 10% van de gezondheidsschade door vieze lucht, aldus het ministerie.

Akkoorden leveren geen schone lucht

Rob Aarse, beleidsmedewerker van TLN: “Een halvering van de uitstoot van schadelijke stoffen (fijnstof, NOx) in 2030, daar kun je niet tegen zijn. Logisch dat 36 gemeenten het plan hebben ondertekend. Maar akkoorden leveren geen schone lucht op. Het komt dus aan op de uitvoering. En om die effectief te laten zijn, is van belang dat de gemeenten voor schone lucht geen lappendeken van maatregelen over Nederland leggen. Eenduidigheid is wat we nodig hebben.”

Zero emissie

Voor mobiliteit betekent het dat oudere voertuigen ook relatief snel in de steden niet meer gebruikt mogen worden. Dat sluit prima aan op de zero emissie afspraken vanaf 2025 waarmee de transportsector voorop loopt in de samenleving door zo snel mogelijk over te gaan op bevoorrading met elektrische vrachtauto’s. De vervuiling door bouwmachines en aggregaten is ook in beeld gebracht en zal onderdeel zijn van de maatregelen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs