Screening aan ‘de poort’ essentieel

De nieuwste editie van het ‘Transport en Logistiek’-magazine staat in het teken van security. Een van de artikelen gaat in dit kader over de noodzaak van een zorgvuldige werving en selectie van personeel.

​Betrouwbaarheid in de logistieke keten wordt steeds belangrijker en speelt een cruciale rol in het kader van supply chain security. Interne criminaliteit komt bij veel bedrijven voor. Daarbij gaat het altijd om strafbare, ongewenste en voor het bedrijf schadelijke handelingen. Bij een groot aantal vormen van logistiek gerelateerde criminaliteit blijkt dat er sprake is van interne betrokkenheid. Een zorgvuldige werving en selectie van personeel is dus noodzakelijk, óók in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Een groot deel van de schade van deze criminaliteit komt direct voor rekening van de ondernemer en kan in sommige gevallen zelfs het voortbestaan van het bedrijf bedreigen.

Logistiek is kwetsbaar

De logistieke sector is extra kwetsbaar door de vaak aantrekkelijke goederen. Bij interne criminaliteit gaat het om strafbare, ongewenste en voor een bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie, sabotage en fysiek geweld tegen collega’s. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers door interne criminaliteit circa 6 procent van de winst kwijtraken. Winst waar een ondernemer hard voor heeft gewerkt. Er bestaat geen standaardprofiel van de ‘foute’ werknemer. Onderzoek leert dat iedereen het in zich heeft, indien de mix van gelegenheid, druk en rechtvaardiging de ‘juiste’ is.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom