Sector in cijfers door automatische CBS-koppeling

De vervoersenquête van het CBS is je vast en zeker niet onbekend. Alle Europese landen moeten data verzamelen vanwege economische doeleinden en om inzicht te krijgen in het weggebruik, CO₂-uitstoot en duurzaamheid. Het CBS voert deze wettelijke taak uit voor Nederland. Transportbedrijf Millenaar & van Schaik hoeft deze enquête niet meer in te vullen dankzij een eenvoudige koppeling waardoor data automatisch met het CBS worden gedeeld. En dat levert niet alleen tijdwinst op.

Millenaar & van Schaik heeft deze digitalisering hard nodig bij het realiseren van drie kerndoelen, namelijk het investeren in duurzaamheid, het aangaan van strategische samenwerkingen en het reduceren van lege kilometers door het bundelen van stromen. Marcel Vermeulen werkt nu een jaar bij het bedrijf als operationeel manager. Naast de sturing van de dagelijkse operatie houdt hij zich bezig met het optimaliseren van de digitale processen van het bedrijf.

‘Voordat ik in dienst kwam, had een collega al grote stappen gezet op het gebied van digitalisering. Alle relevante laad- en losadressen waren digitaal aan elkaar geknoopt zodat chauffeurs niet meer met begeleidingsbrieven op stap hoefden te gaan. Vanuit daar was het voor mij een kleine stap om de automatische CBS-koppeling te maken. Die wilden we als organisatie al een tijdje realiseren’.

Gemak en toekomstperspectief

De automatische CBS-koppeling brengt voor Vermeulen twee voordelen met zich mee. ‘Allereerst is het gewoon simpelweg gemak. We hoeven de periodieke enquête van het CBS niet meer in te vullen. Nu wordt elke dag data naar het CBS gestuurd. Ik heb er geen omkijken meer naar. Daarnaast deel ik de data zodat er één databron is die van waarde kan zijn voor de toekomst van onze sector.’

Vermeulen legt uit: ‘Data zijn geen kennis. Pas als je ermee aan de slag gaat, is het kennis en informatie. Ik heb geen behoefte om alle sectordata te gaan analyseren. Maar ik stel het wel beschikbaar zodat brancheorganisaties, zoals TLN of Bouwend Nederland, of onderzoeksinstellingen slimme dingen met data kunnen doen. Denk daarbij aan onderzoeken, strategieën of het uitdenken van toekomstscenario’s. Kunnen we zien waar over tien jaar dé hotspots in de bouw moeten worden gerealiseerd? Waar komt de ideale asfaltfabriek? Of op welk moment van de dag is een belangrijke route het drukste? Die antwoorden zijn voor ons relevant en helpen de sector verder.’

Ontzorging vanuit TMS-leverancier

Het tot stand komen van de koppeling heeft Vermeulen een handvol uren gekost. ‘Daarvan heb ik de meeste uren heb besteed aan het contact met TLN,’ vertelt hij lachend. ‘De reden waarom deze koppeling zo snel tot stand is gekomen, komt mede door de service en ontzorging van onze TMS-leverancier. Ook konden we makkelijk aansluiten op onze huidige dataverzameling. Nadat we in 2023 zijn gaan praten met TLN is er met ons een bestaande API gedeeld waar we op konden inpluggen. Onze TMS-leverancier heeft vervolgens de koppeling met het CBS laten maken en alles voor ons verzorgd. En zo gemakkelijk waren we ‘live’.’

Je kunt zelf bepalen hoeveel data je beschikbaar stelt, welke data je deelt en of het relevante informatie is of niet. Namen van medewerkers, opdrachtgevers, tarieven en andere zaken zijn niet relevant en worden geblokkeerd en niet verzonden. Data die wel worden gedeeld met het CBS zijn de laad- en losplaatsen, de soort goederen en hoeveelheden. Die data worden aan het eind van de dag automatisch gedeeld. Vermeulen benadrukt dat deze data anoniem zijn.

Ga aan de slag!

De operationeel manager adviseert bedrijven om zelf ook aan de slag te gaan met digitalisering en de automatische CBS-koppeling. ‘Daardoor kan ik me focussen op andere optimalisaties. Pas geleden heeft hij een doorkijkje gemaakt van wat er allemaal op de sector afkomt tot 2030 qua wetgeving. ‘En dat is niet niks. Je moet nu al beginnen met je automatisering op orde brengen. Als je dit jaar werkt voor beursgenoteerde bedrijven, dan moet je de datalevering op orde hebben. Als je volgend jaar werkt voor grote bedrijven, dan moet je je CSRD-data aanleveren.’

Dat betekent dat je moet weten achter welke kentekens welke opleggers hangen, waar de rit start en eindigt en welke uitstoot dit met zich meebrengt. ‘Daar gaan opdrachtgevers om vragen vanwege de verplichte duurzaamheidsboekhouding. Dan kan je maar beter nu regelen dat je data kloppen. En van daaruit is het een kleine stap om de automatische CBS-koppeling te maken. Dan zijn die administratieve lasten in ieder geval afgehandeld. Mijn motto is dan ook: Wie zijn gemak niet zoekt, is een luiaard. Doe er je nu voordeel mee!’

Wil je meer weten over de automatische CBS-koppeling? Neem contact met ons op via 088-4567567 of mail naar info@tln.nl.

Dit artikel is reeds geplaatst in HUB, hét ledenblad van TLN.
Auteur: Denise van Vliet
Beeld: Millenaar & van Schaik

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.