Sector neemt maatregelen om vakmanschap en werknemers te behouden voor betere tijden

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de sector transport en logistiek. Naar verwachting zal het aantal werknemers begin 2021 met 6% dalen. Het perspectief voor de tweede helft van 2021 daarentegen is goed. Dit blijkt onder andere uit een arbeidsmarktanalyse die Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen hebben laten opstellen. De sector neemt daarom tijdelijke maatregelen en doet een dringend beroep op de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te kunnen blijven functioneren als belangrijke banenmotor van de toekomst.

De sector transport en logistiek is hard geraakt door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2020 is er sprake is van omzetverlies in het beroepsgoederenvervoer over de weg (-9,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). Ook neemt het aantal transportondernemers dat onvoldoende vraag ervaart toe. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

Arbeidsmarktplan van de sector
De gezamenlijke organisaties hebben een Arbeidsmarktplan Transport en Logistiek opgesteld, vooruitlopend op de later deze maand te presenteren Visie 2025. In het plan staan tijdelijke maatregelen om te voorkomen dat gekwalificeerde werknemers uitstromen en om vakmanschap te behouden. Om de uitvoering van deze maatregelen mede mogelijk te maken, doen de organisaties een dringend beroep op de hulp van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Resultaten uit het verleden
STL, dienstverlener namens de gezamenlijke organisaties: ‘We hebben de afgelopen jaren mooie resultaten op het gebied van instroom en duurzame inzetbaarheid behaald. Vanaf 2017 zijn 8.500 nieuwe chauffeurs door ons geworven, opgeleid én bemiddeld naar een baan. En we hebben circa 3.000 BBL-leerlingen opgeleid met SOOB-subsidie. Verder hebben in 2019 ruim 3.000 werknemers uit de sector een aanvraag ingediend bij het speciale werknemersportaal en zijn 30.000 opleidingstrajecten mogelijk gemaakt bij 2.500 bedrijven.’

Desinvesteringen voorkomen
Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: ‘Onze sector is een vitale economische sector met zo’n 8.000 bedrijven en 160.000 werknemers waarvan onder andere 80.000 vrachtwagenchauffeurs. We hebben in de periode voor de coronacrisis veel geïnvesteerd om nieuwe mensen te laten instromen. Alle reden dus om alle zeilen bij te zetten om te voorkomen dat wat de afgelopen jaren is bereikt teniet wordt gedaan. Het is belangrijk om daar verantwoordelijkheid voor te nemen.’

Kansen in turbulente periode
Tjitze van Rijssel, bestuurder CNV: ‘We verwachten dat mensen die werkloos worden tijdens de coronacrisis lastig een nieuwe werkgever zullen vinden. Daarom willen we maatregelen nemen om bijvoorbeeld chauffeurs en pakketbezorgers te behouden voor de sector. Dat zou kunnen door ze tijdelijk in dienst te nemen en te begeleiden naar een nieuwe vaste baan in de sector.’

Op langere termijn positief
Elisabeth Post, voorzitter TLN: ‘De Nederlandse economie is gekrompen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee. Ondanks deze turbulente tijden verwachten we dat het een tijdelijk probleem is: het perspectief, tweede helft 2021 is namelijk goed. Bij economisch herstel zal de behoefte aan nieuwe werknemers weer opbloeien. Daar moeten we op anticiperen. Daarom is het ook van belang dat we maatregelen nemen om juist nu door te gaan met het opleiden van BBL-leerlingen.’

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom