Sierteeltsector kwetsbaar voor crimineel misbruik

Er is relatief weinig aandacht voor crimineel misbruik en ondermijning in de sierteeltsector en de meldingsbereidheid en het beveiligingsniveau zijn laag. Dat biedt ruimte aan criminelen, aldus een onderzoek naar criminaliteit in de sierteelt.

Bij de mainports als Schiphol en de Rotterdamse haven wordt een EU-buitengrens bewaakt en zijn dagelijks douane, opsporingsdiensten en vele beveiligers aan het werk. Dat is in de sierteeltsector, een mainport in de tweede linie, niet of nauwelijks het geval. Dat maakt de sector kwetsbaar voor criminele inmenging, blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep Weerbare Sierteeltsector. Maar in tegenstelling tot grote mainports schiet de beveiliging in de sierteeltsector tekort.

Tweede linie

Door de bescheiden private beveiliging en het tekort van controles en aanwezigheid van overheidsinstanties zijn veilingterreinen kwetsbaar voor criminele activiteiten, concluderen de onderzoekers. Daar komt bij dat de sector redelijk gesloten is: er is een lage meldingsbereidheid en veel direct contact tussen kwekers en handelaren. Bovendien is er vanwege mogelijke waardevermindering van de lading hoge druk om het transport snel uit te voeren. En dat staat controles in de weg.

Bestrijden

Om crimineel misbruik en ondermijning in de sector effectief tegen te gaan is het belangrijk om het bewustzijn binnen alle schakels van de keten hierover te vergroten. Daardoor stijgt de meldingsbereidheid van criminele activiteiten. Bovendien moet er meer landelijke sturing en middelen komen om ondermijning te bestrijden. Het afgelopen half jaar zijn vanuit het programma Weerbare Sierteeltsector al de nodige maatregelen genomen. Zo is er vanuit de opsporingsdiensten meer toezicht op het veilingterrein.

Weerbaarheid

De komende tijd wordt vanuit het programma Weerbare Sierteeltsector verder gewerkt om ondermijnende criminaliteit in de sierteeltsector tegen te gaan. Zo worden bestuurders en medewerkers van de gemeenten verder getraind in het herkennen van signalen van ondermijning. Ook starten de vier betrokken gemeenten met de app ‘Meld een Vermoeden’. Deze app maakt het voor medewerkers van de gemeenten eenvoudig om signalen van ondermijning te melden.

Training

Chauffeurs zijn zich lang niet altijd bewust van risico’s van criminele inmenging. De training Criminaliteitspreventie verhoogt het veiligheidsgevoel van chauffeurs en verkleint de kans dat medewerkers doelwit worden van criminelen. Chauffeurs leren hoe ze noodsituaties kunnen voorkomen en hoe zij kunnen handelen als ze toch in een noodsituatie belanden. Vaak kan, met een aantal relatief simpele adviezen en maatregelen, veel ellende voorkomen worden.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid