Simon Loos en Hubbel trappen verkiezingsbijeenkomst over ZES af

Op donderdag 9 november vond de verkiezingsbijeenkomst ‘Bereikbaar en schoon: de binnenstad van 2025’ plaats. TLN was een van de initiatiefnemers van dit debat voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Het centrale thema: Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES). De TLN-leden Simon Loos en Hubbel trapten de bijeenkomst af met een inspirerende presentatie over de uitdagingen en kansen op het gebied van zero-emissie logistiek. Hieronder een beknopte weergave van hun inbreng.

Wij houden rekening met de afgesproken regels

Wim Roks, wagenparkbeheerder bij Simon Loos: “Zowel gemeenten, provincies als het Rijk spelen een belangrijke rol rond ZES. Het gaat om zaken als laadinfrastructuur, elektriciteitsnetcapaciteit en ruimtegebruik. Toch is er nog een belangrijke andere randvoorwaarde: ‘harmonisatie’. Vanuit Simon Loos rijden we natuurlijk niet op één of twee binnensteden. We transporteren door het gehele land. Het is daarom van groot belang dat de zaken rondom de zero-emissie zones geharmoniseerd geregeld worden. Ik heb het dan over de spelregels, punten als het aanvragen van ontheffingen en vrijstellingsregelingen. Het kan niet zo zijn dat wij tussen de ritten door even moeten uitzoeken hoe het in een bepaalde binnenstad nou ook alweer geregeld is. Dit kost tijd, efficiëntie, geld en duurzaamheid. Bovendien dienen de verschillende gemeenten dezelfde spelregels te hanteren op het gebied van overgangstermijnen. Wij houden nu met onze wagenparktransitie rekening met de landelijk afgesproken regels rondom de overgangstermijnen voor trekker-opleggers en bakwagens. Wanneer gemeenten hier plotseling van af gaan wijken is dat oneerlijk ten opzichte van de ondernemers, zoals Simon Loos, die reeds geïnvesteerd hebben in ZE-alternatieven. Verder moeten we ons realiseren dat transport door de overgang naar elektrisch rijden i.c.m. digitalisering voorlopig kwetsbaarder is dan we gewend zijn van conventioneel transport.”

Een transitie in het denken

Rinse van der Woude, van Hubbel Stadslogistiek, vult Wim mooi aan: “Niet alle ondernemers hoeven uiteindelijk die binnenstad in, sterker nog, we zouden goederen nog veel meer moeten bundelen. Dat kan al en dat doen wij met onze partners bij Hubbel al. Wij bieden nu al zero-emissie oplossingen vanuit regionale hubs voor logistieke ondernemers die niet per se die binnenstad in hoeven of willen. Het gaat echt om een transitie in het denken en doen. Wij willen allemaal naar een schone, duurzame, bereikbare en leefbare binnenstad. Dit vraagt om goede samenwerking tussen de logistieke ondernemers, de ontvangers van de goederen en de gemeenten. We moeten beter weten wat er de stad in, en ook weer uit, gaat. Dan kunnen we bestaande en nieuwe hublocaties zo optimaal mogelijk gebruiken. Het is daarom van belang dat er vanuit de gemeenten, de provincies en het Rijk wordt nagedacht over de ruimte voor logistiek.”

In gesprek met de politiek

Rinse en Wim deelden hun verhalen met de aanwezigen in de zaal. Deze groep bestond uit kandidaat-Kamerleden, regionale politici, ambtenaren die zich bezighouden met het zero-emissie stadslogistiek dossier en (leden van) brancheorganisaties. Het onderwerp ZES raakt de verschillende partijen en er dient goed samengewerkt te worden tussen deze groepen. De verkiezingsbijeenkomst was dan ook gericht op het bij elkaar brengen van deze partijen en het met elkaar het gesprek voeren over de kansen en uitdagingen rondom duurzame stadslogistiek. Simon Loos en Hubbel gaven, vanuit hun eigen ervaring, de perfecte introductie.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.