‘Sizzen is neat, dwaan is in ding’

In Rotterdam zeggen ze “Geen woorden maar daden”, in Friesland zeggen ze “Sizzen is neat, dwaan is in ding.” Een belofte op hun website die het transportbedrijf Hoekstra uit Sneek afgelopen week meer dan waarmaakte: het hele wagenpark van de Friese transporteur rijdt op HVO 100. Dat betekent een reductie van CO2 met 90%. TLN gaat in deze dagen van beloftes tijdens de wereldwijde klimaattop op zoek naar transportondernemers die het verschil maken. Aan het woord de trotse directeur van Hoekstra: Christien Lycklama a Nijeholt.

‘Dat is nog eens mooi nieuws!’, schreef Lycklama a Nijeholt op haar LinkedIn-account. ‘Een heel wagenpark, een kleine 70 vrachtwagens, rijdt op HVO 100, een hernieuwbare geheel fossielvrije diesel gemaakt van afvalstoffen zoals gebruikt frituurvet. Voor zover bekend is Hoekstra hiermee het eerste nationale distributie bedrijf dat zijn hele wagenpark op deze wijze verduurzaamt.’

Serieuze bijdrage

‘We hebben er de afgelopen jaren bij Hoekstra over nagedacht wat ons bedrijf op korte termijn al kan doen om een serieuze bijdrage te leveren aan een beter klimaat’, zegt Lycklama a Nijeholt. ‘We zijn een familiebedrijf en er volgen hopelijk nog meer generaties na ons, dan denk je dus ook na over je nalatenschap als onderneming. We hebben elektrische trucks overwogen maar de investeringen zijn ontzettend hoog en je vervangt uiteindelijk maar een beperkt aantal wagens per jaar.’

Vaak laden

Bij Hoekstra zagen ze ook een ander nadeel van elektrische vrachtwagens: de laadinfrastructuur. Lycklama a Nijeholt: ‘Door een beperkte netwerkcapaciteit in onze regio kunnen we hier de komende vijf jaar nog niet elektrisch rijden. En met de huidige relatief lage actieradius van de elektrische vrachtwagens moet je relatief vaak laden. Ook waterstof is nog geen alternatief voor Hoekstra. Die techniek is nog onvoldoende ontwikkeld en bovendien wel heel erg duur. Dat geldt, misschien in iets mindere mate, ook voor elektrisch.’

Voordeel HVO 100

Het grote voordeel van HVO 100 is dat de dieselmotoren van het bestaande wagenpark – nagenoeg allemaal Euro VI – niet hoeven te worden aangepast. Iedere Euro VI motor kan zo op deze zogeheten Hydrotreated Vegetable Oil lopen. Daar zijn geen aanpassingen voor nodig. Dit type dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten en frituurvet. Het getal 100 betekent dat er geen vermenging is met fossiele brandstof, zoals vaak het geval is. Het is een zuivere fossielvrije brandstof.

Ruim 200 pompen

HVO kun je bij zo’n ruime 200 pompen in Nederland tanken. Maar Hoekstra zorgt daar ook zelf voor. Veenema Olie, de lokale olieleverancier van Hoekstra, haalde vorige week op het bedrijfsterrein de ondergrondse tank met de oude, fossiele dieselolie leeg. Meteen daarna werd de eerste tankwagen met deze zogeheten Neste My Renewable Diesel geleverd zodat alle Hoekstra-wagens vanaf die dag met schone brandstof de weg op kunnen.

Prijs

Waarom tanken niet alle bedrijven alleen maar HVO 100 als het zoveel beter is voor het milieu? Lycklama à Nijeholt: ‘Er zit geen subsidie op HVO 100, bijzonder eigenlijk want het zou een snelle en krachtige stap kunnen zijn om sector sneller te verduurzamen. Het is dus duurder dan de reguliere dieselolie en ik snap heel goed dat veel vervoerders hier tegenaan hikken.’ Overigens is het verschil momenteel wel lager door de hoge prijs van de reguliere diesel.

‘De continuïteit van ons bedrijf hebben wij door de generaties altijd voorop gesteld. Dat hebben wij hoog in het vaandel staan. Zo lang deze extra kostenpost de continuïteit niet bedreigt en het verschil met de traditionele diesel voor ons behapbaar is, willen we dit inzetten. Wordt het verschil echt te groot, buiten de door ons opgestelde kaders, dan gaan we een blend inzetten zoals bijvoorbeeld HVO 70‘, aldus de Friese ondernemer.

Goed adres

‘Als je een duurzame keuze voor vervoer wilt maken, ben je bij ons aan het goede adres’, besluit Lycklama a Nijeholt. ‘Met het gebruik van HVO 100-brandstof, de inzet van wagens met EURO VI motoren en LZV’s, een sterke focus op efficiënte routes en een zo hoog mogelijke beladingsgraad van het wagenpark, draag je ook als klant bij aan een beter klimaat.‘

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs