‘Sluiting Julianakanaal komt onverwacht’

‘De mededeling dat het Julianakanaal acht maanden dichtgaat, komt onverwacht’, stellen TLN, VNO-NCW en Koninklijke Binnenvaart Nederland in een gezamenlijke reactie op het nieuws dat het belangrijke vervoersknooppunt vanaf oktober dit jaar, dichtgaat vanwege onderhoud en het afmaken van het verbreden en het verdiepen van het kanaal. Dit bericht is breed overgenomen door de media.

De brancheorganisaties wijzen erop dat er een gesprek gepland stond met minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over de problemen rond het kanaal. Ook zou er een impactanalyse gemaakt worden over de gevolgen van het afsluiten van het kanaal. ‘Die is nog niet af. Nu is opeens een besluit genomen’, stelt Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van TLN namens de drie brancheorganisaties.

‘De afsluiting van het Julianakanaal betekent een ramp voor het transport vanaf Rotterdam en Amsterdam naar België, Duitsland en Frankrijk. We lopen hierdoor veel financiële schade op’, vult Leny van Toorenburg van KBN aan. ‘Dat geldt zowel voor het vervoer over de weg als over het water. Bovendien, de omvaarroute via België is allerminst vrij van obstakels door de Oosterweelwerken die daar in diezelfde tijd zullen plaatsvinden.’

Enorme filedruk

Er waren bovendien al veel stakingen op het Duitse spoor waardoor meer vervoer over de weg en het water plaatsvond. ‘Als het Julianakanaal zo lang dichtgaat, betekent dat er nog veel meer vervoer, namelijk van het water, over de weg moet.’

Dat zorgt volgens TLN, KBN en VNO-NCW voor enorme filedruk op de weg. ‘Het alternatief is dat schepen flink moeten omvaren en dat kost veel brandstof en geld.’ Post: ‘Wij vinden dat er veel meer geld moet worden geïnvesteerd in infrastructuur: het onderhoud van wegen, waterwegen, spoor en alle kunstwerken eromheen. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk op orde komt, om meer problemen zoals met het Julianakanaal te voorkomen.’

Rijkswaterstaat is in 2022 begonnen met het verruimen en verdiepen van het Julianakanaal. In februari vorig jaar kwamen de werkzaamheden stil te liggen, omdat de geplaatste bouwkuip was volgelopen met water door een gat in de damwand.

De damwand is gerepareerd en nog altijd geldt een snelheidsbeperking voor schepen in het gebied, maar volgens Rijkswaterstaat is nog steeds sprake van een onveilige situatie. Sinds eind september zijn er acht ‘scheepvaart gerelateerde veiligheidsincidenten’ geweest in de door de bouwkuip versmalde vaarweg. Ook lekt er nog altijd kanaalwater in de kwetsbare natuur van de Kingbeek. De bouwkuip moet daarom helemaal worden verwijderd en het kanaal wordt daarvoor drooggelegd tussen Berg en de sluis in Born.

Impact

De werkzaamheden hebben veel impact hebben op de scheepvaart. Zelfs als omvaren mogelijk is, worden schippers op kosten gedreven, bijvoorbeeld voor extra brandstof. ‘Wij vragen de minister met klem om het geplande gesprek snel doorgang te laten vinden en alle varianten bespreekbaar te maken’, betoogt directeur Huub Narinx van de Limburgse tak van VNO-NCW. ‘Het Limburgs bedrijfsleven is zeer bezorgd en de impact is enorm voor de regio Limburg.’

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.