Smart tacho 2 van Stoneridge heeft type goedkeuring

De smart tacho 2 van Stoneridge is ook type goedgekeurd. De Stoneridge 8.1 (rev B) is, naast de VDO4.1, de tweede type goedgekeurde smart tacho 2. Stoneridge zal de productie opstarten zodat truckfabrikanten en werkplaatsen voorzien kunnen worden van deze smart tacho 2. Het grootste voordeel van de smart tacho 2 is dat stoppen bij een grenspassage niet meer nodig is, omdat deze nieuwe smart tacho 2 de grenspassage automatisch registreert. Daarnaast beschikt de smart tacho 2 over een aantal nieuwe functionaliteiten en beveiligingen.

Nieuw geregistreerde voertuigen moeten vanaf aanstaande maandag 21-8-2023 beschikken over de smart tacho 2. Het is belangrijk om bij de aflevering van nieuwe voertuigen te controleren welke versie tachograaf er aanwezig is in het voertuig. Alle voertuigen die vanaf 21-8-2023 geregistreerd worden, moeten over een smart tacho 2 beschikken. De smart tacho 2 van VDO (de VDO 4.1 is herkenbaar aan het bluetooth teken rechtsboven het scherm en de Stoneridge smart tacho 2 is ook herkenbaar aan de voorzijde.

Verplichte retrofit

Voertuigen die internationaal rijden hebben iets langer de tijd om de huidige tachograaf (analoog, digitaal of smart tacho 1) te vervangen voor de smart tacho 2. Zijn er desondanks problemen met beschikbaarheid smart tacho 2’s en capaciteit in werkplaatsen meld dit dan bij TLN. Hiervoor is een formulier beschikbaar op de website van TLN. TLN zal de retrofit de komende tijd nauwkeurig monitoren gezamenlijk met de IRU en bespreken met de EC. Op de website van TLN staat tevens een uitgebreide Q&A met antwoord op heel veel vragen over de smart tacho 2.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.