Smart tacho: hoe zit het met de bestuurders- en bedrijfskaarten?

Wist u dat het niet nodig is om nieuwe bestuurders- en bedrijfskaarten aan te vragen voor de nieuwe smart tacho? De kaarten zijn namelijk uitwisselbaar.

​​Vanaf 15 juni is de smart tacho verplicht voor nieuwe voertuigen. Met de komst van de smart tacho worden ook nieuwe tachograafkaarten geïntroduceerd. Maar de huidige bestuurders- en bedrijfskaarten kunnen ook nog gebruikt worden in de nieuwe tacho. Andersom geldt dat de nieuwe kaarten voor de smart tacho ook in de oude tacho ​gebruikt kunnen worden. Ze zijn dus uitwisselbaar. Het is daarom niet nodig om nieuwe bestuurderskaarten aan te vragen wanneer er een smart tacho in gebruik wordt genomen.

Landcodes blijven invoe​​​ren

Het verschil tussen de nieuwe generatie bestuurderskaarten en de huidige generatie is dat de nieuwe generatie meer gegevens kan opslaan. De nieuwe generatie bestuurderskaarten heeft onder andere de mogelijkheid om locaties vast te leggen. Wel blijft het voor alle bestuurders verplicht om de landcodes aan het begin en einde van iedere dagelijkse werkperiode vast te leggen. Ook wanneer het land niet wijzigt of wanneer de bestuurderskaart tijdens een overnachting in de tachograaf blijft.

Breng uw ch​​auffeurs op de hoogte

Zijn uw cha​uffeurs al op de hoogte van de veranderingen die de smart tacho met zich meebrengt? U bent verplicht uw chauffeurs te instrueren en op de hoogte te stellen dat deze tacho op afstand uitleesbaar is voor de controleur.

We hebben in een overzichtelijk filmpje opgesomd wat er allemaal voor u verandert, zodat u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de komst van de smart tacho:

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant