Stadshubs.nl: overzicht zero-emissie vervoer voor de last-mile

Recent is de TLN-kaart www.stadshubs.nl aangevuld. Op de kaart staan inmiddels circa 300 stadshubs die zendingen bundelen en zero-emissie vervoer voor de ‘last mile’ aanbieden. Op de TLN-kaart staan naast stadshubs onder andere ook milieu- en zero-emissiezones, postcodegebieden, winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Filters geven de mogelijkheid om selecties op bijvoorbeeld type zending, bedrijfsnaam, verzorgingsgebied (per stad) en combinaties hiervan te maken. De kaart geeft daarmee inzicht in actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading van steden. TLN wil hiermee vooral aan gemeenteambtenaren, politici en potentiële opdrachtgevers duidelijk maken welke transporteurs duurzaam vervoer de stad in kunnen organiseren. De kaart is eveneens beschikbaar via www.opwegnaarzes.nl.

Ook voor niet-leden

Naast TLN-leden die op dit moment gebundeld en al volledig of gedeeltelijk zero-emissievervoer aanbieden, kunnen ook stadshubs op de kaart worden opgenomen die geen TLN-lid zijn. Voor deze bedrijven geldt vanzelfsprekend eveneens dat zij moeten voldoen aan het criterium bundelen en het volledig of gedeeltelijk aanbieden van zero-emissievervoer. Opname op www.stadshubs.nl is kosteloos voor TLN-leden. Voor niet-leden zijn hieraan kosten verbonden.

Jouw bedrijf ook op Stadshubs.NL

Voldoet jouw bedrijf aan bovengenoemde criteria en staat het nog niet op de kaart? Neem dan contact op met Anne-Marie Nelck via anelck@tln.nl We nemen jullie dan mee in de eerstvolgende update (2x per jaar).

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.