Stadshubs zoeken de versnelling

Stadshubs zullen kenmerkend zijn voor de stadslogistiek van de toekomst. Maar dan moeten ze wel tijdig kunnen opschalen. Gemeenten kunnen daarvoor zorgen, maar de logistiek heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.

In de onlangs gepresenteerde bluepaper ‘Next-level city logistics’ wordt helder gemaakt dat de stadslogistiek in Nederland beter kan, of eigenlijk: beter moet. Op dit moment is sprake van duizenden overbodige bewegingen in de Nederlandse binnensteden, om de consument en de zakelijke klant te voorzien van hun goederen. ‘En daarmee wordt de stadslogistiek een steeds moeilijker oplosbare puzzel’, aldus Erik van Dort van Capgemini, nauw betrokken bij de totstandkoming van de bluepaper. Samen met een groot aantal betrokkenen – verladers, ontvangers, logistiek dienstverleners en adviseurs – ging hij aan de slag met de vraag ‘hoe van showstoppers tot showmakers te komen’, met genoemde bluepaper als resultaat. Excuses zijn er volgens Van Dort altijd; volgens hem gaat het vooral om het vinden van oplossingen.

Bundelen met derde partijen

Het antwoord op de vraag hoe de stadslogistiek toekomstbestendig is te maken, is drieledig, zo valt te lezen in de bluepaper. Allereerst verdienen de bestaande stadshubs de versterking die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld door te bundelen met derde partijen, om zo aan de gewenste volumes te komen om optimaal te kunnen presteren. Verder is een zo’n groot mogelijke uitwisseling van ervaringen met stadshubs van waarde. De derde constatering is dat grote bedrijven en overheden significant kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van stadshubs door hun inkoopvoorwaarden aan te passen en gebundelde, emissievrije stadslogistiek verplicht te stellen. Maar gemeenten kunnen ook op andere manieren helpen, stelt Van Dort. ‘Bijvoorbeeld door zo snel mogelijk een zero-emissie zone in te stellen, of energieneutrale oplossingen te promoten.’ Ook kunnen gemeenten volgens Van Dort geluidsniveaus reguleren en (extra) ruimte creëren voor logistiek in binnensteden. ‘Dergelijk beleid zou de ontwikkeling van stadshubs enorm helpen.’

Het goede voorbeeld geven

Tegelijkertijd moet de sector op het vlak van stadslogistiek wel in beweging blijven, vindt Van Dort. ‘We moeten zelf het goede voorbeeld geven, om anderen aan te zetten mee te gaan in het streven naar next level stadslogistiek. Stadsdistributie biedt volop mogelijkheden voor transporteurs. Als het gaat om de fijnmazige, veelal emissievrije distributie vanuit een hub, maar ook voor wat betreft de aanlevering aan hubs en de last mile logistiek. Dat is ook de boodschap waarmee we de bluepaper afsluiten: gezamenlijk moeten we de golf groter maken, zodanig dat stadshubs tijdig kunnen opschalen, en inderdaad de nieuwe standaard worden.’

Leveren van inzichten

De bluepaper ‘Next level city logistics’ is een uitgave van ShoppingTomorrow, dat e-commerce professionals samenbrengt in een exclusief en actief netwerk, met als doel het leveren van inzichten voor de branche. Naast Capgemini maakt onder meer TLN deel uit van dit netwerk.

  • Meer weten? Hier is de bluepaper ‘Next-level city logistics’ te downloaden.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie