Stap in de goede richting voor het C-rijbewijs dossier

Het Europees Parlement sprak deze week de wil uit om via de nieuwe 4e Rijbewijsrichtlijn zwaardere elektrische bestelauto’s te laten besturen door chauffeurs met een B-rijbewijs. Volgens de door het Parlement aangenomen positie mag een bestuurder twee jaar na het halen van zijn/haar B-rijbewijs een elektrisch aangedreven voertuig tot 4.250 kg besturen. TLN is blij dat er, naast de nationale wens vanuit de Tweede Kamer, nu ook vanuit Brussel wordt aangedrongen op deze regels.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde eerder aan de huidige vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor zwaardere elektrische bestelauto’s per 1 juli 2024 te beëindigen. TLN zet zich al maanden in voor het doortrekken van deze regeling.

Nationaal

Na een intensieve lobby vanuit TLN, met andere mobiliteitspartijen en ondernemersorganisaties, stelden de PVV en D66 al schriftelijke vragen aan de minister over dit in hun ogen onbegrijpelijke besluit. Daarnaast is inmiddels ook een motie van de partijen BBB, VVD, SGP en ChristenUnie met 142 stemmen voor en slechts 8 stemmen tegen aangenomen. Deze motie verzocht de minister zich in te spannen om op Europees niveau mogelijkheden te verkrijgen waarmee de huidige Nederlandse gedoogsituatie voortgezet kan worden in aanloop naar de 4e Rijbewijsrichtlijn. Het Europees Parlement nam afgelopen woensdag plenair zijn positie aan over de richtlijn, welke in lijn was met de wensen vanuit het bedrijfsleven.

Europees

Het Europese standpunt is heel goed nieuws voor alle vervoerders die hebben geïnvesteerd in zware ZE-bestelauto’s. Het Europees Parlement en eerder al de Raad van de EU laten met dit besluit zien dat zij het voorstel van de Commissie om de bestaande EU-vrijstellingsregeling C-rijbewijs te verduidelijken en te verruimen, steunen. Een cruciaal punt hierbij is dat het maximumgewicht voor ZE-bestelauto’s naar 4.250 kg gaat zonder aanvullende voorwaarden voor het extra gewicht. Dit maakt het veel makkelijker om de huidige gedoogregeling in Nederland om te zetten naar wetgeving. De gewenste duidelijkheid waar het ministerie altijd om gevraagd heeft is er nu. Voor de verduurzaming is het ook van groot belang dat Nederlandse ondernemers, net als in andere landen, gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die Europa hiervoor biedt. Deze regeling is er een van. Het ministerie heeft nu als taak te zorgen dat de gedoogregeling verlengd wordt en dat deze ook weer opengesteld wordt voor nieuwe voertuigen. Een volgende stap is dat er wetgeving komt.

Hoe nu verder?

Nu zowel het Parlement als de Raad hun positie hebben ingenomen, kunnen onderhandelingen over het dossier beginnen. Dat gebeurt wel pas na de Europese verkiezingen, dus een akkoord en definitieve wettekst zullen nog even op zich laten wachten. Het ministerie van I&W moet nu hard aan de slag met het (tot die tijd) verlengen van de huidige gedoogregeling. Hiermee wordt voorkomen dat voertuigen tijdelijk teruggekeurd moeten worden, ingewisseld worden voor dieselvoertuigen en bestellingen van ZE-voertuigen worden uitgesteld.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.