Start internetconsultatie Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer (SPULA)

Op vrijdag 16 februari 2024 start de internetconsultatie van de Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer (SPULA). Via de internetconsultatie kunnen belanghebbenden en belangstellenden reageren op deze nieuwe regeling. Dit kan tot en met zondag 17 maart 2024. TLN gaat gebruik maken van de inspraakmogelijkheid. Er komen steeds meer elektrische vrachtauto’s op de weg dus dient er ook voldoende laadinfrastructuur voor e-trucks ontwikkeld te worden. Dat betreft laadfaciliteiten op eigen terrein en oplaadmogelijkheden in de publieke ruimte. SPULA gaat over dat laatste en dat is van belang voor de binnenlandse inzet van elektrische vrachtauto’s over langere afstanden.

Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer

De Subsidieregeling vergoedt een deel van de kosten voor de aanleg of uitbreiding van een publiek toegankelijke laadlocatie. Daarnaast is er aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit. Daarom verstrekt deze regeling ook subsidie voor batterijopslag. Doel van deze regeling is om de uitrol van publieke laadinfrastructuur voor zware voertuigen te versnellen. Zo komen er meer mogelijkheden om elektrische vrachtwagens onderweg op te laden. Dit helpt ook om als Nederland op tijd te voldoen aan Europese regelgeving voor voldoende aanbod publiek toegankelijke laadinfrastructuur. Het budget voor deze regeling is afkomstig uit het klimaat- en transitiefonds.

Consultatie en daarna

Je kan vanaf vrijdag 16 februari 6:00 uur reageren op de Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer via deze link. Je inbreng kan bijdragen aan het doorontwikkelen van de regeling, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van laadpaalaanbieders en het in de praktijk opladen van zwaar wegvervoer.

Aan de hand van de reacties zal de subsidieregeling nogmaals onder de loep worden genomen. De regeling wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. Dan zijn ook de startdatum en het budget van de regeling bekend. De verwachting is dat de subsidieregeling rond de zomer zal worden opengesteld.

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook aan een nieuwe subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. Deze regeling vergoedt aan ondernemers een deel van de aanschaf en plaatsing van laadpalen op eigen terrein, zoals een distributiecentrum of bedrijventerrein. De internetconsultatie voor deze regeling start naar verwachting over enkele weken.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.