Sterke toename aantal LZV’s

De LZV zit in de lift. Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 400 nieuwe combinaties bijgekomen. Inmiddels zijn er bijna 1.800 LZV’s in Nederland in gebruik. TLN verwacht een verdubbeling van dit aantal voor de komende jaren.

​Langere en/of zware vrachtauto’s, ofwel LZV’s of ecocombi’s, bieden grote voordelen op het gebied van milieu en logistiek. Ze kunnen tot maximaal 50% meer lading meenemen en de CO2-uitstoot ligt tot 30% lager.

Koploper in Europa

Niet voor niets dat TLN zich altijd heeft ingezet om LZV’s in Nederland toe te staan. Met succes. Ruim 18 jaar nadat in januari 2000 de eerste LZV in Nederland de weg opging, staat de teller nu op bijna 1.800 combinaties. Nederland is daar, buiten de Scandinavische landen, koploper mee in Europa. Een prestatie waar Nederland met recht trots op mag zijn.

Sterke groei

Vooral de laatste jaren is er sprake van een sterke groei van het aantal LZV’s. De verdere uitbouw van het landelijke LZV-wegennetwerk in Nederland is daar voor een belangrijke deel debet aan. De inzetmogelijkheden voor LZV’s zijn hiermee enorm verruimd. TLN heeft daar een belangrijke rol in gespeeld en blijft actief om het netwerk verder te optimaliseren. Dit heeft er mede voor gezorgd dat steeds meer vervoerders voor dit innovatieve en milieuvriendelijke voertuigconcept hebben gekozen.

Grote brandstofbesparing

De verwachting is dat de toch al sterke groei van het aantal ecocombi’s nog verder zal toenemen. De stijgende dieselprijzen en het feit dat er met LZV’s grote brandstof- en CO2- besparingen haalbaar zijn, dragen daar zeker aan bij. Nog belangrijker is dat het straks mogelijk wordt om met LZV’s de grens over te steken naar Duitsland en België. TLN heeft daar jaren voor gelobbyd en de verwachting is dat het voor Duitsland nog dit jaar officieel geregeld wordt. Vlaanderen heeft al toegezegd in het kader van een nieuwe pilot ook LZV’s uit Nederland te zullen toestaan. Het wachten is nog op de startdatum voor de nieuwe proef.

Ook internationaal

Met de toetreding van Duitsland en Vlaanderen is er sprake van een enorme uitbreiding van het wegennetwerk waarmee de inzet van LZV’s ook voor veel internationaal opererende vervoerders grote efficiency en milieuvoordelen zal bieden.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris