Steun ondernemers die rijden op LNG

TLN, evofenedex en Bio-LNG Platform sturen gezamenlijk een brandbrief aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers die geïnvesteerd hebben in LNG trucks worden nu door de hoge brandstofprijzen hard geraakt. Daarom vinden de drie eerder genoemde partijen dat maatregelen zoals het aansluiten bij de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) nodig zijn om deze ondernemers te ondersteunen.

Niet alleen de mensen thuis en de bakker op de hoek gaan gebukt onder de extreem hoge gasprijzen, ook transportondernemers die geïnvesteerd hebben in LNG trucks worden hard geraakt. Inmiddels is het prijsverschil met diesel opgelopen tot 50 cent per kilometer. Voor een gemiddelde vrachtauto die 120.000 km per jaar rijdt is dit een verschil van €60.000 per jaar.

Het is daarom van belang dat deze getroffen ondernemers hulp en steun geboden krijgen. Deze ondernemers hebben bewust gekozen voor (bio-)LNG als schonere brandstof. Juist om de eerste stappen te zetten in het verduurzamen van het vrachtverkeer. Zij verwachtten en mochten redelijkerwijs verwachten dat de overheid de onrendabele top van deze schonere brandstof met actief verduurzamingsbeleid en passende instrumenten zou verkleinen en wegnemen. Zij krijgen echter nu de rekening gepresenteerd en dreigen door de disruptie op energiemarkten volledig kopje onder te gaan. De ongeveer 1000 LNG-trucks die nu rondrijden, rijden al voor 20 tot 30% op bio-LNG en reduceren daarmee nu al ±0,2 Mton CO2. Wij signaleren dat ondernemers die LNG-trucks exploiteren, om te kunnen overleven, hun LNG-trucks buiten gebruik stellen en terugvallen op vervuilendere diesel-trucks.

Tegemoetkoming Energiekosten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd te werken aan een subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB, de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Hoewel de gasrekening van ondernemers die op LNG rijden niet via de energieleverancier maar via de LNG-tankstation binnenkomt, behoren deze vervoerders ook tot de groep ondernemers met een veel te hoge gasrekening. Daarom roepen wij de minister via een brandbrief op om ondernemers met LNG-trucks mee te nemen in de compensatieregeling die nu wordt ontworpen.

De volledige brief kun je hier lezen.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.