Stikstofimpasse doorbreken biedt perspectieven

Het rapport van Johan Remkes, “Wat wel kan”, biedt mogelijkheden voor de korte en lange termijn om het stikstofprobleem op te lossen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt het een waardevol rapport dat uitweg biedt uit de stikstofimpasse die Nederland in zijn greep houdt.

Voor TLN is het belangrijk dat er uitzicht is voor nieuwe bouwprojecten en een gezonde agrarische sector en de sectoren die hiervan afhankelijk zijn. TLN-voorzitter Elisabeth Post: ‘Het advies van Remkes is een grondige analyse van de stikstofproblematiek met goede oplossingsrichtingen voor de korte en de lange termijn. Het rapport biedt perspectief aan de boeren en de bouwers in dit land. Het is belangrijk dat er snel oplossingen komen voor de piekbelasting door stikstof. Oplossingen die de vergunningverlening vlot trekken en die tegelijkertijd mogelijkheden bieden aan de betrokken bedrijven. Dat zullen in veel gevallen boeren zijn maar ook andere (transport) bedrijven. Voor de langere termijn doet Remkes goede aanbevelingen voor de ontwikkeling van een visie op de landbouw in Nederland.’ Het rapport benoemt ook nadrukkelijk dat er ruimte blijft voor hoogproductieve landbouw gericht op de export. Dat biedt uitzicht voor transportbedrijven in de agrarische sector.

Opdracht aan mobiliteit

Het advies van Remkes aan het kabinet is een eerste aanzet om de impasse te doorbreken. Daarin komt naar voren dat het belangrijk is dat alle sectoren naar verhouding bijdragen aan een vermindering van stikstof. Ook voor de mobiliteit ligt er een opdracht.

Volgens Remkes is de mobiliteit verantwoordelijk voor ongeveer tien procent van de uitstoot. Het gaat dan om de combinatie van personenverkeer, vrachtvervoer over de weg, de scheep- en luchtvaart. Ook met deze groep moet volgens Remkes tot afspraken worden gekomen om ook hier de stikstofuitstoot terug te dringen.

Verduurzaming

TLN benadrukt dat de sector zich verantwoordelijk voelt voor een deel van de oplossing van de stikstofproblematiek. De logistieke sector blijft verder werken aan verduurzaming en daarmee aan de reductie van stikstof. Duurzaamheid is al geruime tijd een belangrijk onderwerp in de logistieke sector. Zo zijn er in het beroepsgoederenvervoer grote stappen gezet om stikstofemissies terug te dringen, waardoor de uitstoot van NOx in het wegvervoer in Nederland de laatste 25 jaar met bijna twee derde werd teruggebracht. Met de overstap naar zero-emissie voertuigen wordt de uitstoot de komende jaren nog verder teruggebracht.

Werkbare oplossing

TLN vindt het positief dat Remkes partijen weer bij elkaar tracht te krijgen die tot dusver lijnrecht tegenover elkaar stonden. De branchevereniging herkent de emotie bij ondernemers waarvoor Remkes begrip toonde tijdens de presentatie van zijn rapport. TLN hoopt dat het rapport aanleiding is voor een blijvende dialoog. Post: ‘Wij zien ernaar uit dat het kabinet de denkrichting van Remkes integraal overneemt en als startpunt gebruikt voor een werkbare oplossing voor alle betrokken partijen.’

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.