Strengere eisen hoogte meeneemheftrucks

Er komt een nieuwe regelgeving voor de hoogte van meeneemheftrucks. Politie en OM willen duidelijkere voorschriften voor de stootbalkeisen bij deelbare lading.

De regelgeving heeft gevolgen voor de hoogte van meeneemheftrucks en de wijze waarop deze gemeten wordt. Er ligt een voorstel voor een maximale hoogte van 65 cm voor de stootbalkeisen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil dat er een overgangsregeling komt voor bestaande voertuigen.

Meeneemheftrucks formeel lading

Meeneemheftrucks gelden volgens de voertuigwetgeving formeel als lading. Dat betekent dat de stootbalkeisen voor uitstekende lading ook voor meeneemheftrucks van toepassing zijn. Voor meeneemheftrucks vormde deze bepaling nooit een probleem, omdat het achterste wiel altijd als laagste punt gold. De afstand van de onderzijde van het wiel tot aan het wegdek ligt bij alle heftrucks ruim onder de vereiste 55 cm.

Wetswijzigingsvoorstel

Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is deze interpretatie volgens de politie niet langer hanteerbaar. De achterliggende gedachte is dat een stootbalk over de volle breedte van de uitstekende lading bescherming moet bieden tegen het gevaar van ‘er onder’ rijden van achteropkomend verkeer. Het onderste deel van het centraal geplaatste wiel zou hiervoor tekort schieten. Er ligt inmiddels een wetswijzigingsvoorstel om bij de bepaling van de hoogte van meeneemheftrucks niet meer onder het wiel te meten, maar onder de achterste rand van de heftruck. De maximale hoogte is daarmee 65 cm en is 10 cm meer als voor ‘gewone’ uitstekende lading. Bij een grotere hoogte moet een stootbalk aanwezig zijn.

Overgangsregeling

TLN is geen voorstander van een wijziging van de huidige voorschriften. Voor nieuwe voertuigen geeft een hoogte van 65 cm in de regel geen problemen. Ook voor de meeste bestaande meeneemheftrucks is deze maat voldoende. Er zijn alleen nog vele honderden meeneemheftrucks in gebruik met een montagehoogte groter dan 65 cm. Een stootbalk aanbrengen is niet realistisch en een aanpassing van de hoogte loopt flink op in de papieren. Een uitloopregeling kan hierin uitkomst bieden.

Gewijzigde voorschriften

De gewijzigde voorschriften maken deel uit van een pakket van wijzigingsvoorstellen van de Regeling Voertuigen. De voorstellen worden in maart met de politie, OM, ministerie van IenM, RDW en de brancheorganisaties besproken. Het is de bedoeling dat deze op 1 januari 2018 in werking treden. De politie heeft aangegeven tot die tijd terughoudend te controleren voor wat betreft de hoogte van meeneemheftrucks.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs