Subsidie elektrische vracht- en bestelauto’s, bouwvoertuigen en laad-/losmiddelen

Dit jaar komt er weer subsidie beschikbaar voor elektrische voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen, bouwvoertuigen en laad- en losmiddelen. Tijdig indienen van je aanvraag is sterk aan te raden.

Via een officiële bekendmaking kondigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drie regelingen aan: 1. Aanzet voor e-truck; 2. SSEB voor bouwvoertuigen en laad- en losmiddelen; 3. SEBA voor bestelauto’s.

Direct indienen

De regeling AanZET voor emissieloze vrachtauto’s was afgelopen jaar al kort na de opstelling uitgeput. Voor 2023 is een budget beschikbaar van 30 miljoen euro. De regeling wordt opengesteld op 4 april 2023, om 09.00 uur. Ondernemers die van de regeling gebruik willen maken, doen er verstandig aan hun aanvraag zorgvuldig voor te bereiden en direct na openstelling van de regeling in te dienen.

De belangrijkste wijzigingen voor 2023 betreffen naast het aangepaste subsidiebudget de betere afstemming van de aanvraagperiode op de vakantieperiode en het feit dat subsidie slechts kan worden aangevraagd zolang er budget is. Aanvragen kunnen alleen via het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter beschikking gestelde digitale aanvraagformulier worden ingediend. Dit formulier wordt van de website verwijderd na de hiervoor genoemde publicatie. Voor meer informatie zie Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) (rvo.nl).

Subsidie emissieloos bouwen

Voor bouwvoertuigen en laad- en losmiddelen gaat op 9 mei 2023 om 09.00 uur de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) weer open. Op grond van SSEB kunnen subsidies worden verstrekt voor de aanschaf van en innovatie rondom emissieloos materieel en voor de ombouw (retrofit) naar schoon (emissiearm) of emissieloos materieel dat wordt ingezet in de bouwsector in Nederland. De subsidieplafonds in 2023 bedragen voor de aanschafsubsidie: 36 miljoen euro, voor de retrofitsubsidie 14 miljoen euro en voor de innovatie subsidie 10 miljoen euro. Hermotorisering wordt als nieuwe maatregel toegevoegd bij retrofitsubsidie. Voor meer informatie zie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) (rvo.nl)

Emissieloze bedrijfsauto’s

Op grond van de SEBA kunnen subsidies worden verstrekt voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen. Ook in 2023 kan de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend tot uiterlijk 7 maanden (in plaats van binnen 4 maanden) na de datum van verlening van de subsidie. Deze verlenging gold voor het eerst voor subsidies die in het jaar 2021 waren verleend en was nodig vanwege lange levertermijnen van bedrijfsauto’s door het wereldwijde chiptekort. Dit tekort duurt nog voort waardoor deze langere termijn ook voor het jaar 2023 geldt. Aanvragen SEBA kunnen al ingediend worden sinds 10 januari 2023 – 09.00 uur. Voor meer informatie zie Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) (rvo.nl).

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.