Subsidie voor elektrische bestelauto’s

Op 15 maart gaat de subsidieregeling open voor volledig emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). Het gaat in deze regeling om bestelauto’s die uitsluitend rijden op een elektromotor en die vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto’s moet hoger zijn dan € 20.000.

De regeling kent een subsidie toe van 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 per bestelauto. Andere overheidssubsidies worden verrekend. Een uitzondering hierop is de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

De regeling loopt tot 31 december 2025, maar kent voor ieder jaar subsidieplafond. Het budget voor 2021 bedraagt € 22 miljoen.

Meer informatie is beschikbaar op de website van RVO.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs