Subsidie voor leren en ontwikkelen binnen jouw bedrijf

Mkb-bedrijven kunnen sinds vorige week subsidie aanvragen om de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of een bedrijfsschool op te richten. Bekijk hier alle mogelijkheden voor jouw bedrijf.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers van kleine en middelgrote bedrijven hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan grotere bedrijven. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in mkb stimuleren.

Leerrijke werkomgeving

Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een middelbare beroepsopleiding (mbo) willen volgen.

Hoe kun je subsidie aanvragen

Bedrijven kunnen van tot en met 31 maart een subsidieaanvraag indienen. Het is ook mogelijk om dit in een samenwerkingsverband van meerdere organisaties te doen. Is 31 maart je wat te snel? Niet getreurd: er komen jaarlijks meerdere momenten waarop je een aanvraag in kunt dienen. Lees hier meer over de aanvraagcriteria en het aanvragen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs