Subsidiepot AanZET alweer leeg

Sinds de openstelling van de subsidieregeling AanZET op 26 maart hebben zoveel ondernemers een aanvraag ingediend dat de pot alweer leeg is. De website van RVO maakt duidelijk dat er inmiddels voor 46,5 miljoen euro subsidie is aangevraagd. Het budget voor dit jaar bedraagt 45 miljoen euro. Voorgaande jaren was het budget na een dag al uitgeput, dit jaar heeft het dus een dag langer geduurd. Dat heeft zeker ook te maken met de aanpassing van de regeling die vanaf dit jaar slechts één aanvraag voor een e-truck per dag inhoudt. Gebruikelijk vallen er nog wel aanvragen af waardoor het in ieder geval vandaag nog mogelijk is om ondanks de budgetoverschrijding een subsidieaanvraag in te dienen. Dien dus zeker nog je aanvraag in zolang dat op de website van RVO nog mogelijk is!

Overleg over aanvullend budget

Opnieuw is dus duidelijk dat heel wat ondernemers graag aan de slag gaan met de inzet van elektrische vrachtauto’s. Gelijktijdig is de begrenzing van het subsidiebudget een hindernis voor de grootschalige inzet van e-trucks. TLN is met het ministerie van I&W in gesprek om te bezien of er nog extra budget mogelijk is voor een tweede openstelling dit jaar. Als dat lukt, zal het naar verwachting pas na de zomerperiode aan de orde kunnen zijn.

Subsidievoorwaarden in 2024

Om zoveel mogelijk elektrische vrachtauto’s op de weg te kunnen brengen, zijn voor dit jaar de AanZET-regeling de subsidiebedragen dit jaar bijgesteld. De subsidie voor kleine bedrijven liggen hoger dan voor grotere bedrijven. De maximale subsidiebedragen zijn voor dit jaar variëren voor zwaardere bakwagens (N3) van 31.100 tot 115.200 euro en voor trekkers (N3) van 43.900 tot 115.200 euro. Voor de lichtere bakwagens (N2) loopt de maximale subsidie van 7.500 tot 18.000 euro. Meer informatie vind je op de website van RVO: Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) (rvo.nl).

Sale en leaseback

Leasemaatschappijen met operational lease geldt net als voor transportbedrijven een maximum van een subsidieaanvraag voor een e-truck per dag. Voor leasemaatschappijen bestaat er nu wel de mogelijkheid van sale en leaseback. De toekomstige lessee (transportbedrijf) doet zelf de aanschaf en krijgt het subsidiepercentage behorend bij de grootte van zijn onderneming. Voor de instandhouding moet de koper het voertuig 4 jaar op naam houden. Dit sluit niet uit dat vanaf dag 2 het eigendom van het voertuig via sale en leaseback overgedragen kan worden aan een leasemaatschappij. De limiet van 1 voertuig per dag per onderneming valt hierdoor niet nadeliger uit voor leasemaatschappijen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.