Subsidieregeling AanZET binnen één dag uitgeput

De subsidieregeling AanZET was, net als vorig jaar, binnen één dag uitgeput. Ondernemers vroegen voor ruim 120 miljoen euro subsidie aan terwijl er maar 30 miljoen euro beschikbaar was. Het is duidelijk dat ondernemers in de transport- en logistieke sector serieuze stappen willen zetten in de verduurzaming van hun transport ondanks de risico’s die nog samenvallen qua kosten en netcongestie.

TLN vindt het belangrijk dat er nu wordt doorgepakt en dat de bedrijven die voor deze subsidieronde buiten de boot zijn gevallen toch zo snel mogelijk in aanmerking komen voor de gevraagde subsidie. Het veel te krappe subsidiebudget hindert de transitie naar de inzet van zero emissie vrachtauto’s terwijl de afspraken voor zero emissie zones in de grotere steden onverkort in 2025 in gaan.

De ontwikkeling mag niet stil vallen, daarom benadrukt TLN dat de subsidiepot van AanZET snel aangevuld dient te worden. Zo zouden de subsidieaanvragen van 2023 nog dit jaar alsnog gehonoreerd kunnen worden. Daarnaast wil TLN dat de terugsluis van de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing in 2024 beschikbaar komt in de vorm van een voorfinanciering, zodat er ook dan de ontwikkeling niet stilvalt en er meer budget beschikbaar komt voor verduurzaming van de sector.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.