Subsidies maken duurzaamheid in transport beter mogelijk

Subsidies: niet het meest voor de hand liggende begrip in de commerciële wereld. Je denkt er bijvoorbeeld eerder aan bij culturele instellingen. Niets is minder waar! Ook bedrijven in transport en logistiek maken geregeld gebruik van subsidies. Patrick Schipper is specialist en adviseert TLN-leden hierover.

Het wagenpark van Maat Transport is jong en voldoet aan de meest recente of in de toekomst geldende milieueisen. Arjan Maat, directeur van Maat Transport: ‘Zodra er bij ons materieel op de nominatie staat om te vervangen, besteden we altijd aandacht aan vragen hoe het slimmer en efficiënter kan.’ Maat heeft het afgelopen jaar verschillende opleggers en (semi-)diepladers vervangen en haalde voor zijn nieuwe opleggers € 23.500 subsidie binnen.

Energiebesparing

Bij de aanschaf van het nieuwe materieel is expliciet aandacht besteed aan verhoging van de beladingsgraad. ‘De nieuwe voertuigen zijn een stuk lichter dan de oude, waardoor meer vervoerd kan worden’, zegt Maat. ‘Uiteraard volledig binnen de nationaal en internationaal geldende wettelijke kaders. Door de energiebesparing helder in beeld te brengen en goed cijfermatig te onderbouwen, zijn we erin geslaagd voor vijf nieuwe opleggers subsidie te krijgen. Daar zijn we hier erg blij mee.’

Elektrisch aangedreven transportkoelingen

Kostenbesparing en het waar mogelijk beperken van CO2-uitstoot spelen een belangrijke rol voor Mandersloot. ‘Daarop selecteren we onze koelinstallaties op de wagens’, zegt directeur/eigenaar Ronald Mandersloot. ‘Met dit in gedachten hebben we 20 elektrisch aangedreven koelinstallaties aangeschaft. Een substantiële subsidie heeft deze investeringsbeslissing aanzienlijk gemakkelijker gemaakt’, zegt de Gelderse ondernemer.

Minder milieubelasting

Van elektrisch aangedreven transportkoelingen is bekend dat ze aanzienlijk minder brandstof verbruiken dan de oudere (diesel-gestookte) systemen. ‘Dit is op zich al een belangrijk aspect bij het aankoopproces van nieuwe koelingen. Een lager brandstofverbruik betekent minder milieubelasting en minder kosten’, vertelt Mandersloot. ‘De nieuwe systemen zijn bovendien een stuk stiller dan de oude transportkoelingen. Ook dat laten wij meewegen bij een investeringsbeslissing. Hier is immers de omgeving mee gediend. Op onze hubs hebben we aansluitingen aangelegd om de koelmotoren elektrisch te laten werken. Als de overheid dan ook nog eens bereid is een financiële bijdrage te leveren, maakt dat het plaatje compleet’.

Kruipversnellingen

Dick Millenaar is trots op de positie die Millenaar & van Schaik Transport heeft verworven in de Nederlandse wegenbouw. Capaciteit, flexibiliteit, meedenken en ontzorgen zijn volgens hem de pijlers onder het succes. ‘Als rode draad door ons bedrijf loopt duurzaamheid’, stelt Millenaar, als directeur eindverantwoordelijk voor het materiaal en het wagenpark. ’Een subsidie van € 11.000 voor kruipversnellingen die bijdragen aan minder brandstofgebruik past goed bij onze duurzaamheidsdoelen.’

Samenwerking

‘Niet alleen in de inrichting van onze dienstverlening, maar ook in de relatie met onze klanten zie je onze succesfactoren terug’, aldus Millenaar. ‘Waar mogelijk gaan we op zoek naar samenwerkingsverbanden, zodat een optimaal resultaat gegarandeerd is. Ook bij het bestellen van nieuw materieel.’

Positief beeld

Millenaar: ‘De vijf Volvo’s die we onlangs hebben besteld, zijn uitgerust met een extra kruipversnelling. Onze dealer heeft ons goed geholpen bij het inzichtelijk maken van de voordelen hiervan bij stapvoets rijden (voor de asfalt freesmachine onder de lopende band) én op het brandstofverbruik op de grote weg. Door dit af te zetten tegen het investeringsbedrag, konden we een positief beeld schetsen van de terugverdientijd. Ik ben heel blij dat we hiervoor de subsidie hebben gekregen.’

Transportsubsidies.nl

De ondernemingen in dit artikel hebben voor hun subsidieaanvragen hulp ingeschakeld van Transportsubsidies.nl. De dienstverlening van dit bedrijf maakt deel uit van het TLN-Ledenvoordeelprogramma. Hierbij kunnen leden met een aantrekkelijke korting gebruik maken van aanvullende, gespecialiseerde diensten. Zo ook op het gebied van subsidies.

CO2-reductie

Patrick Schipper van Transportsubsidies.nl heeft een ruime ervaring als het gaat om subsidieverwerving in de transportsector. De samenwerking tussen TLN en Transportsubsidies.nl gaat terug tot 2007. Schipper: ‘We zien de laatste tijd veel aandacht van de overheid voor CO2-reductie. Dat vergroot de kans op subsidies voor projecten die bij de duurzaamheidsdoelen en subsidieprogramma’s van de overheid aansluiten. Voor 2022 staan er nieuwe subsidieprogramma’s op de rol die emissieloos vervoer stimuleren.’

Transportefficiency

‘Natuurlijk gaat het nog wel even duren voordat alle ritten emissieloos kunnen plaatsvinden’, vervolgt Schipper. ‘Voor het zover is, kunnen transportondernemers wel inzetten op hernieuwbare brandstoffen. Daarnaast is ook nog veel te winnen in transportefficiency en daarmee brandstofbesparing. Het is altijd interessant om te kijken of je hier een passende subsidie bij kunt vinden’, meent Schipper. ‘In beginsel kan het gaan om een investeringssubsidie van rond de 11%. Dat is mooi meegenomen. Zeker als je weet dat je nieuwe materieel extra geld oplevert én beter is voor het milieu.’

Tip

Schipper besluit met een tip. ‘Zorg ervoor dat je de subsidieaanvraag tijdig indient. Meestal moet een aanvraag binnen drie maanden na de orderdatum zijn ingediend. Ook al vindt levering of betaling pas veel later plaats. Met name bij regelingen die specifiek zijn gericht op emissieloos vervoer wil de aanvraagsystematiek wel eens net even anders zijn. Check dit tijdig om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen’.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.