Taskforce Afvalbranden wil retourpremie lithium-batterijen

De Taskforce Afvalbranden vraagt Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, om retourpremies voor lithium-batterijen te overwegen. Die batterijen zijn de grootste veroorzaker van afvalbranden.

In september 2019 vond op het provinciehuis Noord-Brabant de bijeenkomst ‘’Hoe voorkomen we afvalbranden?’’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de provincie Noord-Brabant, BRBS Recycling, FHG, TLN en de Vereniging Afvalbedrijven, is gesproken over de oorzaken en gevolgen van afvalbranden, en mogelijke manieren om deze branden te voorkomen.

Boosdoener
Tijdens de bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat ongewenste, brandgevaarlijke materialen in het afval, de grootste oorzaak zijn van afvalbranden. Lithium-batterijen blijken daarbij de grootste boosdoener. Om afvalbranden te voorkomen, zijn maatregelen nodig in alle delen van de keten. Aan het eind van de bijeenkomst werd de Taskforce Afvalbranden opgericht, waar TLN onderdeel van is. Speerpunt is een ketenaanpak specifiek gericht op lithiumbatterijen.

Retourpremie
De Taskforce heeft in juni 2020 in drie sessies met partijen uit de hele batterij keten gesproken. Tijdens de sessies is gekeken welke maatregelen in verschillende delen van de keten bijdragen aan het terugdringen van het ontstaan van branden. Hier zijn de volgende conclusies getrokken:

  • Nederland is te klein om eisen te stellen aan het ontwerp en de productie van lithium-batterijen
  • Bij consumenten is meer bewustwording nodig over het op de juiste manier weggooien van batterijen
  • Het ministerie van IenW zou de inzameldoelstellingen aan moeten scherpen
  • Een retourpremie zou de hoeveelheid batterijen in het afval terug kunnen dringen

Maatregelen
De Taskforce heeft zowel in Brussel als in Den Haag benadrukt dat er strengere regels nodig zijn als het gaat om de juiste wijze van afdanken van lithium batterijen. Ook kan het ontwerp van de baterijen veiliger en moet de toepassing ervan in producten worden beperkt. Daarnaast heeft de Taskforce het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten op welke maatregelen ze in zou moeten zetten. De afvalbranche zal er bovendien bij het ministerie op aandringen dat alle mogelijke oplossingen, waaronder retourpremies, serieus bekeken moeten worden.

Meer weten?

Contact de expert

Paul van der Linde

Deelmarkt secretaris en clustermanager