TCO-model elektrische trucks online

In opdracht van de Topsector Logistiek heeft Panteia een Total Cost of Ownership-model (TCO-model) gemaakt. Met het model kunnen transportondernemers berekenen hoeveel het bezit en gebruik van een elektrische vrachtwagen kost, ten opzichte van een diesel.

Het nieuwe model geeft ook inzicht voor welke type transport het al lonend is om over te stappen op zero-emissie vrachtwagens. Transportondernemers kunnen eenvoudig de kostprijs berekenen van een batterij-elektrische vrachtauto (BEV), en biedt tal van mogelijkheden om rekening te houden met uiteenlopende voertuigeisen van transportbedrijven én hun klanten.

Waardevol instrument

Het resultaat laat de kosten van de elektrische vrachtauto zien in vergelijking met een soortgelijke diesel truck. Het is ook een praktisch model om na te gaan welk accupakket de meest kosteneffectieve keuze vormt voor de toepassing. Kortom, het TCO-model is een waardevol instrument om een goede inschatting te maken van de TCO van een elektrische vrachtauto, inclusief de kosten van de benodigde laadvoorziening. Goed voor eigen oriëntatie maar ook om te gebruiken als instrument om de inzet van BEV-trucks te bespreken met klanten die een voorkeur hebben voor zero emissie vrachtauto’s.

Eerder heeft TLN een bericht gepubliceerd over de Online simulator elektrisch rijden. Met dit instrument krijg je als ondernemer snel en eenvoudig een eerste inzicht in wat elektrisch rijden voor jouw betekent, zowel in financieel als in organisatorisch opzicht. Het TCO-model vracht biedt verdieping en gaat een flinke stap verder. Dit instrument vraagt om de nodige data-invoer en laat vervolgens zien wat het verschil in kosten per kilometer is tussen een dieselvoertuig en een zero-emissie voertuig.

Meer informatie

Het TCO-model is beschikbaar via deze website. Wil je jouw ervaringen delen? Stuur een berichtje naar raarse@tln.nl zodat we de praktijkervaringen kunnen delen met Panteia.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs