Te veel te zware vrachtwagens op brug in A7 bij Purmerend

Uit meetgegevens op de brug en handhaving door de politie blijkt dat er dagelijks te veel te zware vrachtwagens over de brug in de A7 bij Purmerend rijden. Dit ondanks dat er een gewichtsbeperking van 25 ton op de brug van kracht is. De gewichtsbeperking is ingesteld omdat de steunpunten van de brug niet sterk genoeg meer zijn om het gewicht van zwaar verkeer, zoals grote vrachtwagens, te dragen. De brug wordt daarom tot 1 september versterkt met wapeningsstaal.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn sensoren geplaatst die meten hoe zwaar het verkeer is dat over de brug rijdt. Uit de meetgegevens blijkt dat er dagelijks honderden te zware vrachtwagens over de brug rijden. Handhaving en het uitdelen van bekeuringen door de politie en een oproep van TLN aan al haar leden heeft tot op heden nog niet geleid tot het gewenste resultaat.

Indien de situatie op de brug, ondanks de oproep en de verstevigde handhaving door de politie, niet snel verbetert is een volgende maatregel het instellen van een verdere gewichtsbeperking of een algeheel vrachtwagenverbod.

Meer informatie over het versterken van de brug vind je hier.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.