Tekort begroting onderhoud infra loopt verder op

In een Kamerbrief waarschuwt demissionair minister Visser van IenW dat het tekort op de begroting voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur verder oploopt. Als een nieuw kabinet hiervoor niet structureel meer geld reserveert, zullen er onwenselijke keuzes moeten worden gemaakt.

Voor het onderhoud, de renovatie en vervanging van infrastructuur is veel meer geld nodig dan begroot. Onder andere omdat veel bruggen en tunnels in slechtere staat zijn dan eerder gedacht. Ook kost het meer geld om (vaar)wegen en spoor bestendig te maken tegen klimaatverandering.

Uitgesteld onderhoud
In totaal zijn jaarlijks honderden miljoenen euro’s meer nodig ten opzichte van het eerder extra begrootte budget van 1 tot 1,4 miljard euro, meldt de minister. Zonder die benodigde investeringen wordt meer onderhoud noodgedwongen uitgesteld, wat vervolgens leidt tot een groter begrotingstekort.

Moeilijke keuzen
Al die extra kosten moeten bovendien betaald worden uit de investeringsruimte voor nieuwe infrastructuur. Maar ook daarvoor is structureel te weinig geld beschikbaar, aldus de minister. Visser waarschuwt dan ook dat zonder extra budget moeilijke keuzen gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld door al geplaande nieuwbouwprojecten niet uit te voeren, of genoegen te nemen met een slechtere staat van onze infrastructuur.

Onwenselijk
Dat is volstrekt onwenselijk, onderstreept TLN. Nederland blijft de komende jaren zowel economisch als demografisch groeien, wat leidt tot een groei in mobiliteit. Daarom zijn, naast voldoende budget voor beheer en onderhoud, ook investeringen in nieuwe infrastructuur hard nodig. In een brief aan de formerende partijen riep TLN daarom al eerder dringend op om structureel meer budget beschikbaar te maken voor infrastructuur en mobiliteit.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid