Tekort vrachtautoparkeerplaatsen groeit: 4400 plaatsen tekort in Nederland

Nederland komt 4400 vrachtautoparkeerplaatsen tekort. De grootste tekorten zijn in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Als er geen aanvullende parkeerfaciliteiten komen kan het tekort in 2040 zelfs oplopen tot 7000 plekken. Dat blijkt uit een rapport dat is gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie, Rijkswaterstaat en een aantal provincies.

TLN lobbyt al jaren voor extra vrachtautoparkeerplaatsen. Dat is belangrijk zodat beroepschauffeurs aan hun wettelijke rij- en rusttijden kunnen voldoen op een fatsoenlijke, veilige en prettige parkeerplaats. Op dit moment zijn er daarvoor onvoldoende plekken. Door het tekort aan parkeerplaatsen moeten chauffeurs nu lang zoeken naar een plek om te kunnen rusten of te overnachten en komen ze in de knel met de rij- en rusttijden. Bovendien leveren wild geparkeerde vrachtauto’s soms levensgevaarlijke situaties op.

In de afgelopen jaren is er door verschillende stakeholders, waaronder TLN, gewerkt aan de uitbreiding van het aantal beveiligde truckparkings. Hiermee zijn de uitbreidingen van de truckparkings Maasvlakte Plaza (+210) en Truckstop Venlo (+165) tot stand gekomen. Het is echter overduidelijk dat dit lang niet genoeg is om het tekort weg te werken, niet in de laatste plaats omdat er ook geregeld parkeerplaatsen verdwijnen.

De inzet op uitbreiding van beveiligde truckparkings is en blijft essentieel. Maar er is meer nodig om het grote tekort aan parkeerplaatsen aan te pakken én op korte termijn de pijn te verlichten. Niet alleen voor ‘reguliere’ vrachtauto’s, maar ook voor EcoCombi’s (langere voertuigen die lading zo efficiënter en duurzamer kunnen vervoeren) en exceptioneel transport, waar het parkeerprobleem zo mogelijk nog groter is.

Een aantal oplossingsrichtingen zijn het door slimme inrichting uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen en verbeteren van voorzieningen op bestaande verzorgingsplaatsen, het reserveren van ruimte voor parkeerplaatsen en faciliteiten voor chauffeurs bij aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en het slim gebruik maken van grote terreinen die regelmatig leeg staan. Deze oplossingsrichtingen kwamen ook terug tijdens een gesprek wat TLN recent organiseerde tussen het bestuur van de doelgroep Kleine Transport Ondernemers en ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In het rapport is het tekort aan parkeerplaatsen per provincie in kaart gebracht. Het ministerie, Rijkwaterstaat, provincies en gemeenten krijgen hiermee een beter beeld van het parkeerprobleem. TLN gaat er vanuit dat de verschillende overheden met dit rapport gezamenlijk werken aan een snelle oplossing.

Het volledige rapport ‘Truckparking van de Toekomst’ is te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/05/22/bijlage-6-tp-rapportage-truckparking-van-de-toekomst

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.