Tips voor eigen lobby richting de provincie

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Staten verkiezingen plaats in Nederland. De belangenbehartigers van Transport en Logistiek Nederland zijn continu in gesprek met Statenleden over het belang van de transportsector. Wil jij lokaal ook je eigen lobby beginnen? In dit artikel geeft het Public Affairs team van TLN vijf concrete tips voor hoe je dat kan doen.

Zodra de nieuwe Statenleden geïnstalleerd zijn, beschikken zij nog niet over alle ins en outs van de transport- en logistieksector. TLN vindt het belangrijk om hen goede informatie te voorzien. Daarom is er onder andere het manifest ‘Op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie’ geschreven en organiseert TLN werkbezoeken voor Statenleden bij de leden.

TLN roept geïnteresseerde leden op om zelf aan de slag te gaan met regionale lobby. Want de belangen van de transportsector kunnen niet vaak genoeg herhaald worden. Bovendien hebben de beslissingen die gemaakt worden vaak direct of indirect invloed op de bedrijfsvoering. Als belanghebbende mag je dan uiteraard van je laten horen.

 1. Durf jezelf uit te nodigen.
  Nodig jezelf uit op (digitaal) gesprek bij een Statenlid of gehele fractie van een politieke partij. Jouw kennis als ervaringsdeskundige op het gebied van transport en logistiek is gewenst. Fracties verdelen hun energie over de provinciezaken door de ‘portefeuilles’ (onderwerpen) te verdelen. Als transportondernemer zal je graag met een Statenlid of gedeputeerde willen spreken die zich bezighoudt met thema’s die jouw bedrijf raken. Denk aan de portefeuilles ‘verkeer en vervoer’, ‘duurzaamheid’ en ‘economie’. Deze portefeuilles zijn veelomvattend en een politicus die zich hiermee bezighoudt zal graag zien wat zijn besluiten beteken voor de praktijk. Op de website van de provincie en de partij zie je de portefeuilleverdeling en staan de contactgegevens.
 2. Organiseer een bedrijfsbezoek.
  Dezelfde interesse die Statenleden en gedeputeerden hebben voor jouw verhaal, hebben ze ook voor jouw bedrijf. Naast het horen over de praktijk, willen politici ook graag de praktijk en de eventuele uitwerking van hun besluiten zien. Daarnaast kan je ook van de gelegenheid gebruikmaken door te tonen wat jij als ondernemer voor de provincie betekent: banen, economie, sponsoring van sportclubs, enzovoorts. Plan voldoende tijd in voor het bezoek, waardoor er ruimte is voor een rondleiding en er ook tijd overblijft voor een goed gesprek. Vergeet in het gesprek niet aan te geven wat er voor jou speelt en wat de provincie daarin kan betekenen. Vraag tot slot om een gezamenlijke foto, die vervolgens door beide partijen via sociale media gedeeld kan worden.
 3. Nodig politici uit voor een informatieavond.
  De (al aanwezige) interesse van politici kan nog verder worden verhoogd door het tonen van ‘sectorbelang’. Dit wil zeggen dat het niet in het belang van een enkel bedrijf is, maar dat een hele groep bedrijven ergens (wel of niet) achter staat. Dit kan door het organiseren van een informatieavond vanuit een aantal (logistieke) bedrijven. Het voordeel van dit format is de mogelijkheid om een grotere groep, bijvoorbeeld een complete fractie of verschillende politieke partijen, uit te nodigen. Stem van te voren de gezamenlijke lijn in het gesprek goed af met de andere bedrijven.
 4. Schrijf een brief richting de provincie.
  Een veelgebruikt lobbymiddel is een traditionele brief richting de politiek. Wanneer je een gesprek of bedrijfsbezoek niet direct ziet zitten, maar wel contact wil met de politiek, is de lobbybrief een goed alternatief. Het voordeel van de brief is dat je deze kan sturen naar de provinciegriffie, de ondersteuning van de Provinciale Staten, die deze brief door kan zetten richting alle politieke fracties. Wees zo duidelijk mogelijk: wat ervaar jij, wat zijn de gevolgen en hoe kan dit worden aangepakt. Voor een ingezonden brief geldt ‘hoe concreter hoe beter’, dus houd het kort, maximaal twee kantjes. Heb je inspiratie nodig over wat er speelt op Provincieniveau? Bekijk dan het Provinciemanifest dat TLN voor de aankomende verkiezingen heeft geschreven.
 5. Leg contact met de (lokale) media.
  Grijp gelegenheden aan om iets te laten publiceren over jouw bedrijf. Lokale media is vaak bereid om stukken over te nemen. Wanneer er nieuws is over je bedrijf kan je hierover contact opnemen met de media of een stukje indienen. Denk aan het openen van een nieuw bedrijfspand of het aangaan van een nieuw partnership. Het bericht in de media kun je weer delen met de lokale politici. Het organiseren van een succesvol gesprek of bedrijfsbezoek met de politiek is uiteraard ook nieuwswaardig. De eerder gemaakte foto komt nu goed van pas.


Gert-Jan van den Bogerd (Regio Noord- en Oost-Nederland)
Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel
gvdbogerd@tln.nl / 06-51806320

Wessel Deelstra (Regio West)
Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland
wdeelstra@tln.nl / 06-51250148

Ed van de Meerendonk (Regio Zuid)
Limburg, Noord-Brabant, Zeeland
evdmeerendonk@tln.nl / 06-53997028


Lees ook: TLN lanceert provinciemanifest voor aankomende verkiezingen

Meer weten?

Contact de expert

Team Public Affairs

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.