TLN bereidt schadeclaim voor vanwege PFAS- en stikstofcrisis

TLN bereidt samen met andere brancheverenigingen een schadeclaim voor, om ondernemers te compenseren voor schade door het PFAS- en stikstofbeleid. De vandaag gepresenteerde kabinetsmaatregelen zijn te beperkt en komen te laat.

​​Het kabinet presenteerde vandaag maatregelen om de stikstof- en PFAS-crisis te bezweren. TLN is positief over de maatregelen tegen stikstof, maar vreest dat het te lang duurt voordat die effectief zijn. Wat betreft de maatregelen om de PFAS-crisis te bezweren is TLN zwaar teleurgesteld.

Schadevergoeding

Samen met onder meer VNO-NCW ​​wil TLN de schade die bedrijven lijden door de aanhoudende PFAS- en stikstofproblemen verhalen op de overheid. ‘Het laten stilstaan van vrachtauto’s kost géld. Het op de bank laten zitten van je werknemers nóg meer geld. Dat geld hebben ondernemers niet’, zegt TLN-directeur Jan Boeve. ‘En vooral aangezien het ernaar uitziet dat ondernemers voorlopig nog vaak stil moeten blijven staan, onderzoeken wij nu serieus hoe we zo’n schadeclaim gaan aanpakken.’

‘Geen steek verder met PFAS’

Wat betreft PFAS-crisis is Boeve zeer teleurgesteld in het kabinet. ‘We zijn op het PFAS-dossier geen steek verder gekomen vandaag. Het kabinet herhaalde de eerder aangekondigde maatregelen. Dat er uiterlijk 1 december een nieuwe norm komt voor het gebruik van grond met PFAS. Die tijd hébben bedrijven niet.’ De PFAS-crisis is voor veel transportbedrijven acuter dan de stikstofcrisis: het grondverzet in Nederland staat nu al grotendeels stil. ‘De transportbedrijven die grond, zand en grind vervoeren dus ook. Die ondernemers zitten met stilstaande vrachtauto’s. Met werknemers die thuis zitten. Met zorgen over de toekomst van hun bedrijf en dat van de mensen met wie ze werken. Dat kán niet. Ik heb niet het idee dat het kabinet die urgentie inziet.’

‘Stikstofmaatregelen duren te lang’

Wat betreft de maatregelen tegen stikstof is TLN positiever. ‘Heel goed dat het kabinet inziet wat er moet gebeuren’, zegt Boeve. ‘Mooi dat het kabinet nu voldoende maatregelen neemt om in ieder geval de belangrijkste woning- en wegenbouwprojecten door te laten gaan. Maar het duurt te lang. Voordat deze maatregelen door de Raad van State goedgekeurd zijn en we het effect zien, zijn we weken tot maanden verder.’ Het kabinet wil in december met een drempelwaarde voor stikstof komen. ‘Dat is heel mooi, mits het kabinet de door het bedrijfsleven voorgestelde drempelwaarden overneemt. Maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat er haast bij is. We kunnen het als land niet veroorloven om te treuzelen op dit dossier.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs