TLN blij dat lappendeken aan milieuzones verdwijnt

Overal in Nederland dezelfde regels en borden voor milieuzones: TLN is blij dat de eerder aangekondigde maatregelen per 1 januari 2020 gaan gelden.

​Er komt één landelijk systeem van milieuzones met overal dezelfde verkeersborden. TLN heeft er altijd voor gepleit een lappendeken aan regels te voorkomen, waarbij iedere gemeente eigen regels en aanduidingen kon hanteren. Gemeenten hebben een overgangstermijn van een klein jaar om de huidige situatie aan te passen aan de nieuwe.

De vernieuwde wetgeving heeft op korte termijn geen praktische gevolgen voor het vrachtverkeer. Belangrijk onderdeel van de nieuwe regels is wel dat gemeenten vanaf 2022 zones mogen instellen waar alleen vrachtauto’s met minimaal emissieklasse 6 mogen rijden. Vanaf 2025 hebben de gemeenten ook de mogelijkheid een nul-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s in te stellen.

Alleen dieselmotoren

De nieuwe regels hebben uitsluitend betrekking op dieselmotoren. Personen- en bestelwagens vallen in dezelfde emissieklassen. Vrachtwagens vormen een afzonderlijke groep. Het is voortaan ook mogelijk milieuzones voor autobussen in te stellen.

Twee soorten milieuzones

Uitleg over de nieuwe regels en een overzicht van de nieuwe bijbehorende verkeersborden is te vinden op www.milieuzones.nl.

Er zijn straks twee soorten milieuzones: een gele en een groene. De gele heeft alleen betrekking op personenauto’s en bestelwagens. Alleen voertuigen met emissieklasse 3 en hoger mogen hier rijden. De groene zone is toegankelijk voor personenauto’s, bestelwagens, vrachtauto’s en autobussen met emissieklasse 4 en hoger.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs