TLN blij om uitbreiding Truckstop Venlo

Op 8 mei 2023 opende minister Harbers de Truckstop Venlo. Het is een beveiligde truckparking voor in totaal 390 vrachtauto’s, waarbij er door de verbouwing 165 extra plekken bij zijn gekomen. Transport en Logistiek Nederland is blij met de uitbreiding van de parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

TLN lobbyt al jaren voor extra (beveiligde) vrachtautoparkeerplaatsen en is dan ook verheugd dat er 165 nieuwe parkeerplaatsen, een nieuw restaurant en sanitaire voorzieningen bij zijn gekomen. Er is in Nederland immers een groot tekort aan plaatsen waar chauffeurs pauzeren en tegelijkertijd kunnen voldoen aan de wettelijke rij- en rusttijden. Als vrachtwagens tijdens zon- en feestdagen Duitsland niet in mogen rijden zien we extra vraag naar parkeerplaatsen dichtbij de grens. Dit leidt vaak tot problemen en onveilige situaties.

“Voor transportbedrijven en zeker ook voor de kleine transportondernemingen (KTO), zijn nieuwe truckparkings heel belangrijk”, zegt KTO-voorzitter Ton Maas. “Parkeren is een groot probleem omdat er simpelweg te weinig plekken zijn in Nederland.”

In 2018 is er onderzoek (Studio Bereikbaar) uitgevoerd, waaruit blijkt dat om aan de parkeerbehoefte te voldoen er ongeveer 2400 plekken op beveiligde parkings bij zouden moeten komen voor 2025. Het gaat daarbij wel alleen om de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost, voor heel Nederland ligt dat cijfer nog eens fors hoger. Een aantal van die plekken (Venlo +165 en Rotterdam Maasvlakte Plaza +210) is er nu inmiddels bijgekomen, maar dat zijn er nog steeds veel te weinig om het probleem op te lossen. En tegelijkertijd verdwijnen er ook vrachtwagenparkeerplaatsen.

Bij de opening in Venlo waren namens TLN bestuursvoorzitter Elisabeth Post en regiovoorzitter Zuid Jean L’Ortye aanwezig. Minister Harbers gaf tijdens de opening aan dat hij samenwerkt met provincies en TLN om verzorgingsplaatsen te verbeteren en tegelijkertijd het aantal beveiligde truckparkings in Nederland te vergroten.

“Dat er nieuwe plekken bijkomen is heel fijn”, stelt Maas. “Ondernemers hopen dat er nog veel meer volgen. Bovendien zou het ook goed zijn als er ook op andere bestaande parkeervoorzieningen gekeken wordt naar de mogelijkheid voor uitbreiding.”

“Voor chauffeurs is het namelijk belangrijk dat ze voldoende rust kunnen nemen, daarvoor zijn de parkings essentieel”, meent Maas. “En daarnaast worden de parkings de komende jaren nog belangrijker door de omslag naar elektrisch rijden: de parkeerplek moet dan tegelijkertijd een laadplek worden. Voldoende parkeerplekken met lader worden dus een belangrijke voorwaarde in de omslag naar zero-emissie.”

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.