TLN: concept WAB herstelt balans op arbeidsmarkt niet

Het concept dat moet leiden tot de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans gaat het beoogde herstel op de arbeidsmarkt in de ogen van TLN niet bewerkstelligen. Wel brengt het wetsvoorstel nieuwe lasten met zich mee.

​TLN schat in dat sectoraal niet alleen de tijdelijke maar ook de vaste contracten duurder worden. Dit is het gevolg van het plan om een landelijke WW-premie voor vaste en flexibele contracten in te voeren in plaats van de huidige sectorale premies. Sectoren die goed presteren met lage WW-cijfers, zoals het goederenvervoer, gaan dan meebetalen voor slecht presterende sectoren.

Verwachte schade

TLN is bezig de verwachte schade voor de sector in kaart te brengen. Verder spreekt TLN zijn zorg uit of de in de WAB voorgestelde versoepeling van het ontslagrecht voldoende verlichting brengt voor werkgevers.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom